Urodziła się w 1935 roku w Pleszy (Rumunia). Jej rodzice zajmowali się własnym gospodarstwem rolnym. Miała dziesięcioro rodzeństwa, z czego dwójka zmarła w wieku niemowlęcym. W czasie wojny cała rodzina Anny Kuruc musiała uciekać z Pleszy z powodu przesuwania się frontu i walk toczonych między Armią Czerwoną i Wehrmachtem. Anna Kuruc ukończyła 4 klasy szkoły podstawowej. W wieku 16 lat wyszła za mąż, urodziła czwórkę dzieci. Pracowała dorywczo w szkole, zajmowała się równocześnie gospodarstwem domowym.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2338
data nagrania: 23.06.2011
długość nagrania: 01:10:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Plesza (Pleșa)
autor nagrania: Kozłowska Agnieszka
Kuruc Anna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2338_Kuruc_Anna_01
Przedstawienie się; Plesza przed wybuchem II wojny światowej; rodzeństwo rozmówczyni (10 dzieci, śmierć dwójki w niemowlęctwie); głód po zakończeniu wojny; wyjazdy części mieszkańców Pleszy do Polski (po wojnie); małżeństwo w wieku 16 lat;

[00:05:00, 01]
Zamieszkiwanie w Pleszy wyłącznie Polaków (przed wojną); rodzeństwo Anny Kuruc; prowadzenie gospodarstwa rodzinnego; praca ojca w lesie; ojciec na wojnie i urlop z powodu narodzin dziecka);

[00:10:00, 01]
Wybuch wojny; ucieczka z Pleszy do Nowego Sołońca (miejsce pochodzenia matki Anny Kuruc); próby ratowania dobytku i bydła z gospodarstwa; spalenie wioski Pojana Mikuli; ucieczka z Nowego Sołońca;

[00:00:00] AHM_PnW_2338_Kuruc_Anna_02
Wkroczenie Niemców do wioski; ucieczki ludności z wiosek na Bukowinie; kuchnia prowadzona na potrzeby wojsk sowieckich;

[00:05:00, 02]
Udział ojca Anny Kuruc w wojnie; walki pomiędzy armią sowiecką i niemiecką; strzały w okolicy i strach przed kulami;

[00:00:00] AHM_PnW_2338_Kuruc_Anna_03
Walki między Rosjanami i Niemcami; unikanie dróg ze względu na ostrzał; ucieczka z rodzinnej wsi w czasie wojny;

[00:05:00, 03]
Powrót do domu; zniszczenia w gospodarstwie;

[00:10:00, 03]
Wcielanie młodych mężczyzn do wojska; udział męża Anny Kuruc w wojnie; głód po ownie (jedzenie trawy); wyjście za mąż w wieku 16 lat;

[00:15:00, 03]
Partia komunistyczna w Rumunii; rządy Gheorghiu-Dej i Ceaușescu; opowieść o nauczycielce w szkole sympatyzującej z komunistami; zmiana władzy – śmierć Gheorghiu-Dej;

[00:20:00, 03]
Życie codzienne w okresie rządu Nicolae Ceaușescu; własne gospodarstwo; praca męża w lesie; pogorszenie warunków życia po śmierci Ceaușescu; kartki żywnościowe i problemy z aprowizacją; kościół w Pleszy;

[00:25:00, 03]
Odprawianie nabożeństw przez księdza z Pojana Mikuli; ocalenie figury świętej Anny z kościoła (przez Niemców); dzieci Anny Kuruc – syn i trzy córki; opowieść o mężu (praca w lesie);

[00:30:00, 03]
Ukończenie trzech klas przed wojną i jednej po wojnie; komunistyczne pieśni; pierwsza komunia święta; przędzenie lnu;

[00:35:00, 03]
Przędzenie lnu – wytwarzanie ubrań; bielenie ubrań; chodzenie do kościoła w okresie komunizmu;

[00:40:00, 03]
Życie religijne; pochody z okazji 1 maja; brak żydowskich mieszkańców w Pleszy przed wojną.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl