Portret Zofia Sadowa
Urodziła się w 1915 roku we wsi Hurko pod Przemyślem. Jej rodzice byli Ukraińcami. Rodzice, Gabriel i Katarzyna, zajmowali się gospodarstwem. Przed wybuchem wojny Zofia Sadowa pracowała w Hurku na roli razem z matką, później wyszła za mąż za Polaka, pochodzącego z okolic Strzelczysk, pracującego u katolickich księży w Hurku. Wojnę wraz z mężem przeżyła również w Hurku. W 1946 roku zostali oni przymusowo przesiedleni na tereny dzisiejszej Ukrainy – mężowi udało się załatwić przesiedlenie do Strzelczysk, gdzie wciąż mieszkali jego rodzice. Po przyjeździe do Strzelczysk Zofia Sadowa wraz z mężem pracowała w miejscowym kołchozie. Urodziła dwóch synów i córkę. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2118
data nagrania: 02.07.2010
długość nagrania: 01:00:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Strzelczyska (Striłećke)
autor nagrania: Sanetra Marcin
Sadowa Zofia
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia o przesiedleniu i wojnie: głód i bieda; przesiedlenie ze wsi Hurko k. Przemyśla do Strzelczysk na Ukrainie; 001, 00:01 -06:00 min

Wybuch wojny, żołnierze nocujący w domu i próba rabunku; relacje ludności cywilnej w mieszkańcami wsi; 001, 06:01-11:19 min

Głód- porównanie warunków kiedyś i dziś; rodzina - choroba i śmierć ojca, bracia; 001, 11:13 -13:00 min

Życie religijne w Hurku przed 1939 rokiem; luźne wspomnienia i refleksje; 001, 13:01-15:37 min

Święta- Wielkanoc; żywienie przed wojną; ciężkie warunki po przesiedleniu do Strzelczysk, głód w rodzinie, złośliwości ze strony żołnierzy radzieckich; 001, 15:48-20:39 min

Wojna, budowa schronów we wsi; Hurko przed wojną- polska i ukraińska szkoła, klasztor żeński; 001, 20:40-25:08 min

Powody i przebieg przymusowego wyjazdu w 1946 r.; przewożenie znajomego w szafie przez granicę podczas przesiedlenia; 001, 25:09-27:40 min

Losy męża, poznanie i ślub; wspomnienia o froncie; wspomnienia z polskiej szkoły Hurku; 001, 27:41-33:19 min

Miasto Przemyśl przed wojną- handel, stosunki między Polakami a Ukraińcami; ponownie wspomnienia o trudnym przystosowaniu po przesiedleniu; 001, 33:20-36:36 min

Losy dzieci- dwóch synów i córki; mąż- furman w kołchozie; 001, 36:37-42:32 min

Wspomnienia o domu w Hurku, deklaracje chęci powrotu; rozżalenie z powodu przesiedlenia; 002, 00:01-05:34 min

Praca w kołchozie po kolektywizacji; refleksje na temat różnic w życiu dawniej i dziś; 002, 05:35-09:25 min

Hurko przed 1939 rokiem- kościół i cerkiew, relacje między Polakami a Ukraińcami, Żyd ze wsi, właściciel sklepu; Strzelczyska - stosunki narodowościowe; okoliczności przesiedlenia; 002, 09:26-14:41 min

Pomoc z Polski- paczki na święta, przyjazd reporterki etc.; 002, 14:42-17:54 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl