Portret Anna Bernacka
Urodziła się 25 czerwca 1925 we wsi Kiryłówka na Wołyniu (obecnie wieś już nie istnieje). Jej matka była Polką, ojciec Kozakiem z Rostowa. Miała jedną siostrę. Rodzice zajmowali się gospodarstwem rolnym. W trakcie wojny zmarła jej siostra i matka, a szwagier został zabity przez banderowców – Anna Bernacka opiekowała się osieroconym siostrzeńcem. W 1946 roku wyszła za mąż, urodziła dwójkę dzieci, zajmowała się domem.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2027
data nagrania: 05.09.2010
długość nagrania: 00:44:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Dubno
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Bernacka Anna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2027_Bernacka_Anna
Pochodzenie rodziców (matka Polka, ojciec Kozak); losy rodziców – walka ojca w armii carskiej; banderowcy w czasie wojny;

[00:05:00, 01]
Śmierć siostry i matki w latach 40.; opieka nad osieroconym siostrzeńcem; stosunki polsko-ukraińskie przed wojną;

[00:10:00, 01]
Napady banderowców w czasie wojny; śmierć szwagra; Polacy z Kiryłówki;

[00:15:00, 01]
Wygląd rodzinnej wsi; wizyty w pobliskim Dubnie; Żydzi w przedwojenne Kiryłówce;

[00:20:00, 01]
Małżeństwo; okupacja niemiecka i okupacja sowiecka;

[00:25:00, 01]
Przeprowadzka do Dubna w 1944 roku; udział męża w wojnie;

[00:30:00, 01]
Dzieci Anny Bernackiej; wyjazdy do rodziny do Polski;

[00:35:00, 01]
Życie codzienne po wojnie; poczucie tożsamości.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl