Urodziła się w 1932 roku we wsi Dzikunka na Żytomierszczyźnie. Jej rodzina została deportowana w 1935 do Karelskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a w 1941 roku ewakuowana do Komijskiej ASRR. Aniela Krawczenko ukończyła tam szkołę, a następnie rozpoczęła pracę jako księgowa. W 1947 roku zamieszkała w Kostopolu. Tam poznała przyszłego męża – Ukraińca, który był nauczycielem. Mieli dwoje dzieci. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2010
data nagrania: 07.09.2010
długość nagrania: 00:55:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Kostopol (Kostopil)
autor nagrania: Wylegała Anna
Krawczenko Aniela
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2010_Krawczenko_Aniela_01
Rodzinna wieś Dzikunka; deportacja do Karelii; wyjazd do Komijskiej ASRS; powrót do rodzinnej wsi; przeprowadzka do Kostopola w 1947 roku; szkoła w Komijskiej ASRS; praca w lesie w dzieciństwie, zbieranie jagód;

[00:05:00, 01]
Rodzice; wieś Dzikunka przed wojną; kościół w Dzikunce; modlitwy po polsku; otwarcie kościoła w Kostopolu z udziałem polskich przesiedleńców; msze po polsku; ksiądz Władysław Czajka;

[00:10:00, 01]
Wysiedlenie do Karelskiej ASRR; życie codzienne w Karelii; nauka w szkole;

[00:15:00, 01]
Lekcje po rosyjsku w karelskiej szkole; życie codzienne w Karelii;

[00:20:00, 01]
Przesiedlenie do Komijskiej ARR; niemieckie bombardowania w Karelii; rozpoczęcie pracy jako księgowa;

[00:25:00, 01]
Powołanie siostry do Wojska Polskiego; okoliczności poznania męża; wyjazd od Kostopola w 1947 roku;

[00:30:00, 01]
Ślub i zamieszkanie w Kostopolu; świętowanie zakończenia wojny; życie codzienne w Kostopolu;

[00:35:00, 01]
Partyzantka ukraińska; brak możliwości powrotu do Polski; chrzest dzieci w cerkwi; praca w zakładzie szklarskim

[00:40:00, 01]
Koleżanki z pracy i wspólne obchodzenie świąt; niechęć wstąpienia do partii komunistycznej; kościół i działalność księdza Władysława Czajki;

[00:45:00, 01]
Spowiedź u ks. Czajki; śmierć syna; organizowanie budowy kościoła w Kostopolu;

[00:50:00, 01]
Stosunek Anieli Krawczenko do polskości; przynależność narodowa; życie na emeryturze.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl