Portret Bronisława Borodenko
Urodziła się w 1938 roku we wsi Medwedów (obwód żytomierski), nieopodal Emilczyna. Jej ojciec został w 1937 roku aresztowany i rozstrzelany. Bronisław Borodenko wraz z rodzeństwem i matką uniknęła deportacji do Kazachstanu. Po wojnie uczyła się w szkole powszechnej, pracowała w kołchozie. Wyszła za mąż, urodziła dwójkę dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2003
data nagrania: 05.09.2010
długość nagrania: 01:12:19
kraj: Ukraina
miejscowość: Dubno
autor nagrania: Wylegała Anna
Borodenko Bronisława
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2003_Borodenko_Bronisława_01
Represje, które dotknęły rodzinę; oskarżenia rodziny o bycie "wrogami ludu"; warunki życia przed wojną i wysokie podatki; głód po wojnie; praca w kołchozie; stosunki między Polakami i Ukraińcami;

[00:10:00, 01]
Polacy mieszkający we wsi Medwedów; przedwojenne deportacje do Kazachstanu; losy rodziców;

[00:15:00, 01]
Aresztowanie i śmierć ojca; obchodzenie świąt religijnych; modlitwy w j. polskim;

[00:20:00, 01]
Mniejszości narodowe; życie codzienne na wsi; stosunki z Ukraińcami i z Niemcami; wspomnienia z okupacji niemieckiej; wizyta niemieckich oficerów;

[00:00:00] AHM_PnW_2003_Borodenko_Bronisława_02
Wywózki na roboty przymusowe do Niemiec; warunki życia pod okupacją niemiecką i sowiecką;

[00:05:00, 02]
Wspomnienie Niemców przychodzących do rodzinnego domu;

[00:10:00, 02]
Żydzi, którzy ocaleli z Zagłady; praca w kołchozie;

[00:15:00, 02]
Nauka w szkole; wspomnienie nauczycieli ze szkoły;

[00:20:00, 02]
Wyjście za mąż; chrzczenie dzieci w kościele;

[00:25:00, 02]
Wizyty w Polsce; stosunki między Polakami i Ukraińcami po wojnie;

[00:30:00, 02]
Życie religijne i odnowienie kościoła.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl