Portret Regina Baronina
Urodziła się na Podolu. Jej rodzina wywodziła się ze zubożałej szlachty. Po zamknięciu polskiej szkoły od 1936 roku uczyła się w szkole ukraińskiej, przed wybuchem wojny ukończyła 9 klas. Po wybuchu wojny podejmowała się różnych prac. Dwukrotnie uniknęła wywózki na roboty przymusowe do III Rzeszy. W 1944 roku podjęła pracę w komendzie wojskowej, a następnie podjęła naukę zawodu akuszerki. Po zakończeniu wojny ukończyła kurs księgowy i po wojnie pracowała w kołchozie, a następnie w fabryce jako ekonomistka. Wyszła za mąż, urodziła syna i córkę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1990
data nagrania: 08.09.2010
długość nagrania: 02:04:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Zdołbunów (Zdołbuniw)
autor nagrania: Piłat Anna
Baronina Regina
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1990_Baronina_Regina_02
Losy dziadków i rodziców; rodzinny majątek na początku XX wieku; nauka w szkole polskiej, a następnie ukraińskiej; represje od 1936 roku;

[00:05:00, 02]
Ukończenie 9 klas przed wojną; wybuch wojny; wojna niemiecko-rosyjska i wywózki na roboty przymusowe; ucieczka z Winnicy w obawie przed wywózką na roboty;

[00:10:00, 02]
Wspomnienie Wielkiego Głodu w latach 30.; wyżywienie i radzenie sobie z głodem;

[00:15:00, 02]
Wywózka na roboty przymusowe - ucieczka z pociągu; ucieczka w Płaszowie i pobyt w Krakowie;

[00:20:00; 02]
Pobyt w Krakowie i otrzymanie skierowania do szpitala;

[00:25:00, 02]
Powrót do domu rodzinnego; chowanie się w lasach; okoliczni partyzanci; powrót do Winnicy;

[00:00:00] AHM_PnW_1990_Baronina_Regina_03
Rok 1944; zbliżający się front;

[00:05:00, 03]
Praca w komendzie wojskowej przy rejestracji; nauka na akuszerkę; odbieranie porodów;

[00:10:00, 03]
Wspomnienia z czasu wojny - banderowcy z okolicznych wsi;

[00:15:00; 03]
Przypadki mordów po zakończeniu wojny; relacje z Ukraińcami;

[00:20:00l, 03]
Kurs księgowy i praca w kołchozie;

[00:25:00, 03]
Poznanie przyszłego męża i jego praca; relacje z rodziną; narodziny syna;

[00:00:00] AHM_PnW_1990_Baronina_Regina_04
Życie codzienne po wojnie; rodzina syna;

[00:05:00, 04]
Praca zawodowa; kursy księgowe i praca jako ekonomistka w fabryce;

[00:10:00, 04]
Emigracja zarobkowa - pobyt dziadka w Ameryce w latach 30.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl