Urodziła się 21 września 1921 w Jazłowcu (II RP). Kazimiera Baczyńska miała dwóch braci. W rodzinnym Jazłowcu przez sześć i pół roku uczęszczała do szkoły, prowadzonej przez zakonnice. Gdy rozpoczęła się wojna w 1939 roku, rodzina Baczyńskich na krótki okres została ewakuowana z gospodarstwa do niedalekiej wsi, a ich dom został splądrowany. Obaj bracia Kazimiery Baczyńskiej wyjechali z Jazłowca po zakończeniu wojny. Jeden zamieszkał w Polsce, drugi w Stanach Zjednoczonych. Kazimiera Baczyńska mieszkała z matką i mężem. Urodziła syna i córkę. Mąż Kazimiery Baczyńskiej został aresztowany przez KGB i wywieziony w głąb ZSRR. Do dzisiaj powody nie są znane. Małżonkowie utrzymywali kontakt. W końcowym okresie pobytu na Syberii mąż pracował w kopalni. Po powrocie męża do domu oboje pracowali w kołchozie. Kazimiera Baczyńska pracowała przy zbiorach tytoniu. Posiadali także niewielkie gospodarstwo. Razem wybudowali nowy dom w którym zamieszkali wraz z dziećmi. Mąż zmarł w 1996 roku. Kazimiera Baczyńska na emeryturę przeszła w wieku 55 lat. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1953
data nagrania: 23.07.2010
długość nagrania: 00:35:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Jazłowiec (Jazłoweć)
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Baczyńska Kazimiera
Streszczenie relacji z minutnikiem

Przedstawienie Kazimiery Baczyńskiej; 001, od początku

Szkoła; 001, ok. 1 min

Pochodzenie i rodzice Kazimiery Baczyńskiej; 001, ok. 3 min

Rodzeństwo; 001, ok. 3,30 min

Śmierć ojca; 001, ok. 4,30 min

Dom rodzinny; 001, ok. 5 min

Szkoła u sióstr zakonnych w Jazłowcu (przedmioty, strój w zakonie, strój szkolny); 001, ok. 7 min

Uczennice w szkole w Jazłowcu; 001, ok. 9 min

Kościół w Jazłowcu; 001, ok. 10 min

Ludność w okolicy Jazłowca; 001, ok. 11 min

Cerkiew w Jazłowcu; 001, ok. 11,30 min

Początek wojny i ewakuacja z domu; 001, ok. 12 min

Powrót do domu w Jazłowcu; 001, ok. 13 min

Żydzi w Jazłowcu; 001, ok. 14 min

Opowieść o żydowskiej dziewczynce; 001, ok. 15 min

Losy rodziny po zakończeniu wojny (tworzenie kołchozów); 001, ok. 17 min

Bracia Kazimiery Baczyńskiej; 001, ok. 18 min

Los Kazimiery Baczyńskiej po wojnie i wyjeździe braci; 001, ok. 19 min

Życie męża Kazimiery Baczyńskiej na Syberii; 001, ok. 20 min

Praca w kołchozie po powrocie męża; 001, ok. 22 min

Budowa domu Kazimiery Baczyńskiej i jej męża w Jazłowcu; 001, ok. 22,30 min

Gospodarka Kazimiery Baczyńskiej i męża; 001, ok. 23 min

Wizyty w kościele oraz cerkwi przed i po wojnie, losy kościoła w Jazłowcu; 001, ok. 24 min

Zabawy w okresie świąt wielkanocnych; 001, ok. 25 min

Wnuczki Kazimiery Baczyńskiej; 001, ok. 26,30 min

Poczucie tożsamości; 001, ok. 28 min

Wizyty w kościele katolickim w czasach dzisiejszych; 001, ok. 28 min

Wizyty w Polsce; 001, ok. 29 min

Emerytura i sytuacja materialna; 001, ok. 30, 30 min

Wizyty koleżanki mamy w Jazłowcu; 001, ok. 31 min

Śmierć męża; 001, ok. 32, 40 min

Oglądanie zdjęć; 001, ok. 33 min

Modlitwy Kazimiery Baczyńskiej; 001, ok. 34 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl