Urodził się 20 kwietnia 1937 we wsi Chatki nieopodal Buczacza (II RP, obwód tarnopolski). Matka była Polką, zaś ojciec pochodził z Mazur. Opuścił rodzinę zaraz po narodzinach syna. Matka w czasie wojny pracowała w stołówce w niemieckim szpitalu, w kuchni w kasynie, pełniła także służbę w domach prywatnych. Ferdynand Skulski przez dziewięć lat chodził do szkoły w Buczaczu, do którego rodzina przeniosła się po wojnie. W 1958 roku wyjechał na trzy lata do Kazachstanu w celach zarobkowych. Po powrocie do Buczacza przez okres trzech lat pracował w cukrowni przy kontroli urządzeń mechanicznych. Z powodu biedy w domu, w 1968 roku postanowił ponownie wyjechać do pracy. Tym razem udał się na Syberię. Pracował przy obsłudze pił. Pozostał tam niecałe trzy lata. W 1970 roku – tym samym kiedy Ferdynand Skulski powrócił z Syberii –  jego matka została aresztowana. Oskarżona o próbę sprzedaży świń w celu wzbogacenia się, przez pewien okres czasu przebywała w więzieniu. Ferdynand Skulski podjął w tym czasie pracę w kołchozie w młynie. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1952
data nagrania: 22.07.2010
długość nagrania: 01:37:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Buczacz
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Skulski Ferdynand
Streszczenie relacji z minutnikiem

Pochodzenie i korzenie rodzinne; 001, od początku

Sytuacja w domu w dzieciństwie (choroba); 001, ok. 2 min

Wspomnienia z wojny; 001, ok. 3 min

Kradzież czekolady i lanie od Niemca; 001, ok. 3 min

Zabranie sanek przez Niemców i ich odzyskanie; 001, ok. 5 min

Niemieckie kasyno w Chatkach; 001,ok. 7 min

Przerzucanie buraków przez ogrodzenie getta; 001, ok. 7 min

Praca matki w czasie wojny; 001, ok. 10 min

Wejście Sowietów do Buczacza i ich zachowanie we wsi; 001, ok. 12 min

Praca po wojnie; 001, ok. 13 min

Pobyt matki w więzieniu; 001, ok. 14 min

Kolejne przeprowadzki po wojnie, początek budowy domu; 001. ok. 17 min

Pobyt matki w więzieniu; 001, ok. 18 min

Uczniowie różnych narodowości w szkole w Buczaczu; 001, ok. 20 min

Wyjazdy Polaków z Buczacza w 1946 roku i przybycie Rosjan oraz Łemków; 001, ok. 22 min

Próba wyjazdu do Polski w 1946; 001, ok. 22 min

Kościół i cerkiew w Buczaczu; 001, ok. 23 min

Wyjazd do Kazachstanu do pracy; 001, ok. 24 min

Przynależność do Komsomołu; 001, ok. 24 min

Śmierć kolegi w kołchozie w Kazachstanie; 001, ok. 25 min

Przymus przynależności do Komsomołu i przymus pracy; 001, ok. 26 min

Praca w cukrowni po powrocie z Kazachstanu i zarobki; 001, ok. 28 min

Zamiłowanie do techniki; 001, ok. 30 min

Praca w cukrowni; 001, ok. 31 min

Praca na Syberii w latach 1968-1970; 001, ok. 35 min

Praca w młynie w kołchozie; 001, ok. 36 min

Droga do małżeństwa; 001, ok. 37 min

Budowa nowego domu od 1968; 001, ok. 38 min

Brak możliwości wizyty w Polsce i żal z tym związany; 002, od początku

Praca przy budowie nowego kościoła po 1990 roku; 002, ok. 1 min

Znaczenie Karty Polaka; 002, ok. 4 min

Ocena jakości życia przed 1990 i po 1990 roku; 001, ok. 5 min

Czasy sowieckie; 002, ok. 7 min

Opinia na temat systemu komunistycznego i demokratycznego; 002, ok. 9 min

Sprawa kradzieży telefonu i reakcja miejscowej policji; 002, ok. 10 min

Poczucie tożsamości Ferdynanda Skulskiego; 002, ok. 11 min

Traktowanie Polaków we wsi przez Rosjan i przez Ukraińców; 002, ok. 12 min

UPA w Buczaczu (wspomnienie Wielkanocy 1947 roku); 002, ok. 14 min

Banderowcy we wsi; 002, ok. 15 min

Obrona przed Banderowcami; 002, ok. 22 min

Zachowania Sowietów w Buczaczu; 002, ok. 23 min

Wzajemne relacje ludzi przed wojną; 002, ok. koniec 24 min

Ludzie poznani na Syberii; 002, ok. 27 min

Sentyment do Buczacza; 002, ok. 29 min

Ratusz w Buczaczu przed wojną i w czasie wojny; 002, ok. 30 min

Ostatnie zmiany w Buczaczu (postawienie nowych figur); 002, ok. 32 min

Buczacz przed wojną; 002, ok. 33 min

Klasztor Bazylianów w Buczaczu; 002, ok. 33 min

Stosunek do zmian w 1990 roku; 002, ok. 36 min

Komentarze do bieżącej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie; 002, ok. 37 min

Żydowska rodzina w Buczaczu; 002, ok. 41 min

Opinia o Rosjanach w języku ukraińskim; 002, ok. 43 min

Zainteresowanie sytuacją w Polsce; 002, ok. 47 min

Komentarze do bieżącej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, opinia o katastrofie smoleńskiej w 2010 roku; 002, ok. 49 min

Sytuacja przed 1990 rokiem na Ukrainie; 002, ok. 53 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl