Portret Bronisław Szeptycki
Urodził się 1 marca 1933 we wsi Nagórzanka, koło Buczacza, w domu Rozalii z domu Monata i Józefa Szeptyckich. Miał czworo rodzeństwa. Przed wojną chodził do pierwszej klasy polskiej szkoły. W czasie okupacji niemieckiej wraz z rodziną został ewakuowany do Bariszą, skąd powrócili do Nagórzanki po wojnie. Ojciec zabrany przez Niemców zaginął bez śladu. Po zakończeniu wojny ukończył sześć klas. Pięć lat spędził w łagrze na Uralu za przestępstwo kryminalne. Po powrocie do Nagórzanki w 1958 roku ożenił się i pracował na różnych budowach w Buczaczu. Całe życie mieszkał w Nagórzance.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1890
data nagrania: 22.07.2010
długość nagrania: 02:03:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Buczacz
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Szeptycki Bronisław
Streszczenie relacji z minutnikiem

Miejsce urodzenia; II wojna światowa, ucieczka do Barisza, powrót do domu; wyjazd starszego brata na roboty do Rzeszy; wyjazdy Polaków do Polski, dlaczego jego rodzina została na Ukrainie; 001, ok. 1 min

Chodzenie do cerkwi prawosławnej po wojnie, odremontowanie kościoła katolickiego w Brzeżanach; 001, ok. 3 min

Wspomnienia o rodzicach (Polacy, babka ze strony matki Ukrainka); 001, ok. 6 min

Rodzeństwo; 001, ok. 8 min

Pierwsza klasa w polskiej szkole w Nagórzance; 001, ok. 10 min

Nagórzanka; sąsiedzi; 001, ok. 12 min

Życie na gospodarce przed wojną i w czasie wojny; 001, ok. 14 min

Język ukraiński w domu i we wsi; nauka polskiego w szkole; 001, ok. 19 min

Kościół katolicki przed wojną w Buczaczu, we wsi kaplica; 001, ok. 23 min

Remont kościoła przeprowadzony przez księdza Ludwika Rutynę; 001, ok. 27 min

Życie na wsi przed wojną (jedzenie, Polacy-Mazury, sklepy); 001, ok. 30 min.

Żydzi w Buczaczu, Holokaust, przechowanie przez mamę znajomych Żydówek; 001, ok. 35 min

Zaginięcie zabranego przez Niemców ojca ; 001, ok. 48 min

Dobre stosunki polsko-ukraińskie przed wojną, koledzy z dzieciństwa, zabawy w wojnę; 001, ok. 51 min

Wojna; zsyłki banderowców na Sybir po wojnie; 002, ok. 1 min

Okupacja niemiecka; ewakuacja do Barisza; 002, ok. 4 min

Życie codzienne w czasie wojny, kontyngenty; 002, ok. 10 min

Banderowcy; w czasie okupacji niemieckiej było spokojnie między Polakami i Ukraińcami, nienawiść po wojnie; małżeństwa mieszane; 002, ok. 13 min

Pobyt w Bariszu; 002, ok. 18 min

Przesiedlenia powojenne; 002, ok. 23 min

Szkoła po wojnie; 002, ok. 28 min

Praca na budowach w Buczaczu; 002, ok. 30 min

Kołchoz we wsi; 002, ok. 32 min

Pobyt w łagrze na Uralu za przestępstwo kryminalne; 002, ok. 34 min

Powrót z więzienia do domu, małżeństwo; 002, ok. 49 min

Polska tożsamość; wiara w rodzinie; 002, ok. 52 min

Uczęszczanie do cerkwi prawosławnej i kościoła katolickiego; 003, ok. 1 min

Oddanie kościoła w Buczaczu katolikom; ksiądz Ludwik Rutyna; 003, ok. 4 min

Nigdy nie był w Polsce, mimo, że ma tam rodzinę; 003, ok. 8 min