Portret Eugenia Błaha
Urodziła się 6 czerwca 1930 w Baryszu, powiat buczacki, w rodzinie polskiej. Jej ojciec zmarł, gdy była dzieckiem. Matka wyszła za mąż po raz drugi za Ukraińca, który po sześciu latach małżeństwa w okresie II wojny światowej zginął od wybuchu granatu. Eugenia Błaha ukończyła przed wojną trzy klasy szkoły polskiej, w czasie wojny kontynuowała naukę w szkole ukraińskiej, ale przerwała ją ze względu na konieczność pracy w gospodarstwie rodziców. Po wojnie za namową dziadka i w obawie przed wyjazdem w nieznane rodzina Eugenii Błahej zdecydowała się pozostać w USRR. Brat Eugenii Błahej zaginął we wschodniej Ukrainie, natomiast matka zmarła w pierwszych latach powojennych. W wieku 18 lat Eugenia Błaha wyszła za mąż za Ukraińca, późniejszego urzędnika. Sama przez wiele lat pracowała w kołchozie. Miała troje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1884
data nagrania: 22.07.2010
długość nagrania: 01:15:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Buczacz
autor nagrania: Komperda Joanna
Błaha Eugenia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1884_Błaha_Eugenia
Dzieciństwo i drugie małżeństwo matki; śmierć ojczyma po wybuchu granatu (II wojna światowa); wyjazd matki do Polski i jej śmierć; małżeństwo z Ukraińcem; zamknięcie miejscowego kościoła; dzieci Eugenii Błahej;

[01, 00:05:00]
Refleksja o życiu i codziennych problemach; siostra mieszkająca w Polsce; przyjazdy Polaków do Buczacza;

[01, 00:10:00]
Przyjazd Polaka poszukującego swoich korzeni; pomoc w odnalezieniu dawnego domu; Polacy w Buczaczu przed II wojną światową; stosunki między Polakami i Ukraińcami; zamknięcie kościoła; ponowne otwarcie i remont kościoła (kościół grekokatolicki);

[01, 00:15:00]
Wspomnienia z dzieciństwa – stosunki między Polakami i Ukraińcami; sąsiedzi Eugenii Błahej; refleksja na temat samotności i starości;

[01, 00:20:00]
Dom rodzinny; życie codzienne przed wojną; studia przy domu;

[01, 00:25:00]
Opowieść o wpadnięciu do studni i uratowaniu przez ojca; śmierć ojca i wspomnienie czuwania przy trumnie w domu; praca na roli; ludność żydowska w Baryszu;

[01, 00:30:00]
Repatriacje po wojnie; decyzja rodziny o pozostaniu na Ukrainie; wspomnienie rodziców i ojczyma; obywatelstwo wpisane w paszporcie; poczucie tożsamości narodowej; posługiwanie się w domu językiem ukraińskim;

[01, 00:35:00]
Wspólne obchodzenie świąt przez Polaków i Ukraińców z Barysza; zmiana stosunków między Polakami i Ukraińcami w czasie wojny; mieszane małżeństwa; nauka w polskiej szkole; nauka w ukraińskiej szkole;

[00:00:00] AHM_PnW_1884_Błaha_Euugenia_02
Szkoła przed wojną; pierwsza komunia święta; zagłada miejscowych Żydów w czasie wojny; bożnica w Baryszu;

[02, 00:05:00]
Przyjazd biskupa do przedwojennego Barysza; śmierć ojca i pogrzeb (w czasie wojny); dzieciństwo w czasie wojny;

[02, 00:10:05]
Ślub i chrzciny dzieci w cerkwi; decyzja o pozostaniu na Ukrainie;

[02, 00:15:00]
Praca na polu; powstanie kołchozu i praca w nim; warunki pracy na polu;

[02, 00:20:00]
Przeprowadzka z rodzinnej wioski do Buczacza; nauka języka polskiego przez dzieci i wnuczkę Eugenii Błahej;

[02, 00:25:00]
Praca córki w kopalni; refleksja o zmianach na Ukrainie po 1991 roku;

[02, 00:30:00]
Refleksja na temat życia w okresie stalinizmu; praca w kołchozie i zapisy do partii;

[02; 00:35:00]
Dom rodzinny.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl