Portret Janina Kozak
Urodziła się 30 czerwca 1931 we wsi Pnikut koło Mościsk (II RP). Ojciec miał na imię Franciszek, a mama Katarzyna. Miała pięcioro rodzeństwa. Rodzina miała 7 ha pola i sad. Ojciec głównie zajmował się sadownictwem. Janina Kozak przeżyła wojnę we wsi Pnikut. Po wojnie dokończył szkołę podstawową i zaczęła pracę w kołchozie. Wyszła za mąż za mieszkańca wsi Strzelczyka i tam też się przeniosła.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1876
data nagrania: 02.07.2010
długość nagrania: 00:56:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Strzelczyska (Striłećke)
autor nagrania: Osypowicz Michał
Kozak Janina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo wsi Pnikut; warunki życia, sad i pole. Sadownictwo; 001 1 min

Wywózki sowieckie na Syberię; ocena pierwszej okupacji sowieckiej; 001 ok. 3 min

Opis polskiej wsi Pnikut; wsie ukraińskie dookoła; wybudowanie kościoła w Pnikucie i losy parafii w czasie wojny i po; 001 ok. 5 min

Żydzi w Pnikucie; stosunki polsko-ukraińskie przed wojną; utrudnione życie Ukraińców; 001 ok. 7 min

Stosunki polsko-ukraińskie podczas wojny; podróż rodziny przez Wołyń podczas wojny; zabicie przez UPA polskiego księdza; 001 ok. 8 min

Spalenie wsi ukraińskiej przez AK w 1944 roku; strzelanie do dzwonnicy; 001 ok. 11 min

Historia rodziny Buczków; 001 14 min

Wybuch wojny polsko-niemieckiej; obraz wojska niemieckiego w ’39 roku; strach przed żołnierzami; 001 15 min

Wspomnienie Niemca kwaterującego w domu; 001 ok. 18 min

Wojna sowiecko-niemiecka; zbombardowanie kościoła; 001 ok. 19 min

Holokaust; śmierć koleżanki Żydówki; pochód Żydów do Jaworowskiego getta.; 001 ok. 20 min

Żołnierze sowieccy w 1939 roku; represje wobec inteligencji; wywózki z Pnikuta i ze Strzelczysk; opowieść o wywiezionych rodzinach; 001 ok. 23 min

Druga okupacja sowiecka; powstanie kołchozów; zmuszanie do wstępowania do kołchozów; deportacje i represje; 001 ok. 30 min

Powody dlaczego rodzina pani Janiny nie wyjechała do Polski; wiara, że zmienią się granice; 001 ok. 32 min.

Szkoła w czasie wojny i za sowietów; 001 ok. 34 min.

Czasy przedwojenne; zabawy dzieci; 002 1 min.

Religijność w Pnikutach; bierzmowanie ojca; 002 5 min

Święta Bożego Narodzenia; zwyczaje świąteczne; dziad ze słomy; zwyczaje wielkanocne; 002 ok. 4 min

Zabicie koleżanki Żydówki; 002 ok. 12 min

Szkoła przed wojną; 002 ok. 14 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl