Portret Irena Kawa
Urodziła się w 1935 roku w Strzelczyskach w polskiej wsi. Mieszkała tam przez całe życie. Jej rodzina była duża, ale biedna. Mieszkali w domu z jedną izbą. Jej okres dzieciństwa przypadł na czas wojny. Po wojnie rozpoczęła i skończyła naukę w szkole podstawowej. Już w wieku piętnastu lat zaczęła pracę. Potem zaczęła pracę jako pielęgniarka w punkcie medycznym. Po kilku latach zamuszona była do zmiany miejsca pracy i pracowała w Radzie Sielsowietu na różnych stanowiskach. Wyszła za mąż, miała dwóch synów i pięć córek. Mąż pracował w kołchozie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1875
data nagrania: 05.07.2010
długość nagrania: 01:01:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Strzelczyska (Striłećke)
autor nagrania: Kawa Irena
Osypowicz Michał
Streszczenie relacji z minutnikiem

Strzelczyska - rodzinna miejscowość; przemarsz wojsk radzieckich w 1940 roku.; wspomnienie żołnierzy; zakaz mówienia o byciu Polką (od dziadka) - strach przed żołnierzami; 001 ok. 1 min

Opis domu z jedną izbą; życie codzienne i wzajemna pomoc członków rodziny 001 ok. 4 min

Napad bandycki na dom, próba zabrania ojca. Rodzina została okradziona ze wszystkiego; 001 ok. 5 min

Szkoła; brak butów - zamienianie się z bratem jedną parą; wyjazdy za pracą w wieku 15 lat; sprzedaż zboża i zakup sukienki; kradzież pieniędzy podczas pobytu w mieście; 001 ok. 7 min

Polska partyzantka; okupacja niemiecka i przyjazd żołnierzy, strzelanina; 001 ok. 10 min.

Partyzantka ukraińska; obrona wsi przed ukraińską partyzantką; wieszanie na domach szyn i bicie w nie w ramach ostrzeżenia; 001 ok. 12 min

Opowiada o tym, jak podczas wojny ojciec ukrywał pewnego Polaka, który potem sprowadził na ich dom bandytów; 001 ok. 14 min

Bracia należący do partyzantki; wizyty milicji po wojnie; 001 ok. 16 min

Czasy powojenne; pierwszy dom wspólnie z mężem - remont, suszona glina; 001 ok. 18 min

Opowieść o pracy w medpunkcie i pracy męża; 001 ok. 20 min.

Życie z mężem; rozbudowa domu; wypadek ojca; 001 ok. 23 min.

Opowieść o swojej rodzinie i o Strzelczyskach; o dziadkach o imionach dziadków i rodziców; zabawy młodzież; Strzelczyska przed wojną były wyłącznie wsią polską; Kościół po wojnie; 001 ok. 27 min.

Religijność w czasie wojny i po wojnie; nauczyciele, którzy zabraniali chodzić dzieciom do kościoła; 001 ok. 31 min.

O dzieciach, córkach, które pracują jako nauczycielki; 001 ok. 33 min

Trzy rodziny żydowskie mieszkające przed wojną w Strzelczykach; 001 ok. 36 min

Pierwsza komunia; życie religijne po wojnie; komunia dzieci – w ukryciu; wyjazdy na nauki religii do księdza i życie religijne w ukryciu; 001 ok. 38 min

Wesele; bieda i brak prezentów w okazji ślubu; 001 ok. 40 min

Praca po szkole; rodzice uprawiali buraki cukrowe; dorywcze prace; praca jako pielęgniarka (po ślubie); życie codzienne w Strzelczyskach po wojnie; 001 ok. 43 min.

Święta przed wojną i po wojnie; robiono dziady z żyta, stawiało się do w kącie izby i tam trzymało się opłatki; przynoszenie słomy na podłogę; kolędowanie i pasterka; święta wielkanocne 002 od początku

O ślubach między Polakami i Ukrainkami; 002 ok. 9 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl