Portret Julia Bielakiewicz
Julia Bielakiewicz. Urodziła się 14 lutego 1930 roku jako jedna z trojga dzieci Józefa oraz Anny Urbanowicz. Józef Urbanowicz był mechanikiem. Rodzina prowadziła też niewielkie gospodarstwo rolne. Julia Bielakiewicz ukończyła 4 klasy. Całą wojnę rodzina spędziła w Lipnikach. Zaraz po wojnie, aż do lat 60., pracowała w kołchozie. W 1957 roku wyszła za Józefa Bielakiewicz. Mieli sześcioro dzieci – cztery córki oraz dwóch synów. Małżeństwo Bielakiewiczów całe życie pracowało na roli. Od lat 90. Julia Bielakiewicz przebywała na emeryturze. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1845
data nagrania: 03.07.2010
długość nagrania: 00:34:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Lipniki
autor nagrania: Bielakiewicz Julia
Kozłowska Agnieszka
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo, dom rodzinny; 001 00:16-2:04 min

Struktura narodowościowa Lipnik; 001 2:05-2:30 min

Żydzi i Holokaust; 001 2:31-3:30 min

Szkoła; 001 3:31-5:00 min

Wrzesień 1939, wkroczenie wojsk niemieckich; 001 5:01-7:48 min

Pobór do wojska; 001 7:49-8:35 min

Pierwsza okupacja niemiecka; 001 8:36-13:55 min

Podział na Polaków i Ukraińców; UPA 001 13:56-15:12 min

Pierwsza okupacja sowiecka; 001 15:13-20:30 min

Repatriacja; 001 20:31-21:20 min

Życie religijne; 001 21:21-23:08 min

Kołchozy; 001 23:09-24:00 min

I komunia święta; 001 24:01-25:20 min

Szkoła; 001 25:21-25:48 min

Kołchoz; 001 25:49-25:50 min

Życie codzienne po wojnie; 001 25:51-27:35 min

Junacy; 001 27:36-28:10 min

Stosunki polsko – ukraińskie; 001 28:11-28:30 min

Żydzi i Holokaust; 001 28:31-29:30 min

Opowieść o Fenii Dukaczenko; 001 29:31-31:18 min

Funkcja wójta; 001 31:19-32:38 min

Życie religijne po wojnie; 001 32:39-34:23 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl