Portret Giersz Koza
Urodził się w 1922 roku w Berlinie  w rodzinie żydowskiej pochodzącej z Polski. W wieku 16 lat złożył wniosek o polskie obywatelstwo, które następnie otrzymał. W 1938 roku został przymusowo wysłany do Polski. Rodzice pozostali w Berlinie skąd uciekli do Belgii (tam zginęli podczas wojny). W okresie II wojny światowej Giersz Koza został deportowany do Tomska. W 1943 roku próbował wstąpić do Armii Andersa, do której nie został przyjęty. Przyjął radzieckie obywatelstwo i został wcielony do Armii Czerwonej. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1732
data nagrania: 14.11.2009
długość nagrania: 00:29:00
kraj: Rosja
miejscowość: Psków (Pskow)
autor nagrania: Hejnowicz Stefan
Koza Giersz
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1732_Koza_Giersz_01
Przyjazd rodziców z Polski do Berlina (przed 1922 rokiem); przyjęcie polskiego obywatelstwa przez Giersza Kozę w wieku 16 lat; rok 1938 i przymusowy wyjazd do Polski; przekroczenie granicy; brak znajomości j. polskiego;

[00:05:00, 01]
Brak pieniędzy po przekroczeniu granicy; przyjazd do Poznania i opieka gminy żydowskiej; pozostanie rodziców w Rzeszy; wyjazd do rodziny do Krakowa; ucieczka rodziców do Belgii;

[00:10:00, 01]
Pobyt w Przemyślu; przesiedlenie do Tomska i przyjęcie radzieckiego obywatelstwa; stosunek do Polaków po przyjeździe do kraju w 1938 roku; śmierć rodziców w czasie wojny;

[00:15:00, 01]
Wyjazd do Buzułuku i próba dostania się do Armii Andersa; odmowy przyjęcia do armii ze względu na żydowskie pochodzenie; zaświadczenie o byciu polskim obywatelem; przyjęcie radzieckiego paszportu;

[00:20:00, 01]
Kontekst przyjęcia radzieckiego obywatelstwa; okupacja niemiecka w Przemyślu; praca przymusowa i zwolnienie z niej przez austriackich żołnierzy;

[00:25:00, 01]
Wkroczenie Gestapo do Przemyśla i masowe aresztowania; wcielenie do Armii Czerwonej w 1943 roku.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl