Portret Siemion Bekinsztajn
Urodził się 10 lipca 1922 roku w Białymstoku. Pochodził z żydowskiej rodziny robotniczej. Jego ojciec był kaletnikiem, matka zajmowała się prowadzeniem domowego magla. Siemon Bekinsztajn uczęszczał do żydowskiej szkoły religijnej, a następnie szkoły podstawowej w Białymstoku. Po zajęciu miasta w 1941 przez Niemców został wraz z bratem zatrzymany i wysłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (brat zginął w obozie).  Większość jego rodziny (w tym rodzice) zginęła podczas Zagłady. W obozie pracował w ślusarni. Pod koniec wojny został przetransportowany do obozu w Mauthausen, a następnie do Gross-Rosen. Po wojnie Siemion Bekinsztajn postanowił osiedlić się na terenie ZSRR. Pracował w przedsiębiorstwie leśnym, gdzie awansował na szefa zaopatrzenia. Założył rodzinę. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1730
data nagrania: 10.11.2009
długość nagrania: 00:54:00
kraj: Rosja
miejscowość: Pietrozawodsk
autor nagrania: Bekinsztajn Siemion
Hejnowicz Stefan
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1730_Bekinsztajn_Siemion
Rodzina – praca ojca jako kaletnik w fabryce; zajmowanie się maglem i domem przez matkę; tradycja zawodu szewca w rodzinie; doświadczanie antysemityzmu podczas mieszkania w Białymstoku;

[00:05:00, 01]
Nauka w żydowskiej szkole religijnej; nauka w szkole również w j. polskim; początek wojny i wkroczenie Armii Czerwonej; stosunki między Polakami, Żydami i Rosjanami przed wojną;

[00:10:00, 01]
Praca ojca w fabryce (przed wojną); życie pod sowiecką okupacją; trafienie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu; praca w obozowej ślusarni;

[00:15:00, 01]
Przeprowadzka do innego w domu (okupacja sowiecka); śmierć rodziców w Białymstoku; początek okupacji niemieckiej i trafienie do obozu koncentracyjnego; śmierć brata w obozie;

[00:20:00, 01]
Praca w obozie; pomoc od Mariana Bieńczyckiego – dzielenie się paczką z domu; życie codzienne w obozie; otrzymywanie żywności od kobiet pracujących przy praniu i szyciu ubrań; śmierć rodziny w czasie wojny;

[00:25:00, 01]
Pomaganie w pracach w kuźni Żydow z Poznania; zlecenie od kapo zrobienia zamka do bryczki; sprawdzenie działania zamka przez kapo;

[00:30:00, 01]
Zdobycie szacunku wśród współwięźniów; ocena kapo; przeniesienie do obozu w Mauthausen i następnie Gross-Rosen; wyzwolenie obozu przez Amerykanów;

[00:35:00, 01]
Wyjazd do ZSRR po zakończeniu wojny; choroba po wyzwoleniu z obozu (dur brzuszny); baraki w obozie;

[00:40:00, 01]
Stosunki w obozie, wykonywanie poleceń kapo; praca w obozie i kapo nazwiskiem Liwoć; propozycje wyjazdu do USA po wojnie; decyzja o wyjeździe do ZSRR; powody decyzji – przywiązanie do miejsca narodzin rodziców;

[00:45:00, 01]
Zamieszkanie w ZSRR - powody decyzji; konstruowanie traktora;

[00:50:00, 01]
Życie w ZSRR – awans na naczelnika przedsiębiorstwa leśnego; poglądy na temat komunizmu i przynależność do partii; brak chęci wyjazdu do Izraela.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl