Urodziła się 23 sierpnia 1944 w Kotzenau (obecnie Chacianów) na terenie Prowincji Dolnośląskiej III Rzeszy Niemieckiej, gdzie jej rodzice wyjechali podczas II wojny światowej w celach zarobkowych. Rodzice nosili nazwisko Simaka (Rozmówczyni zachowała nazwisko panieńskie), prowadzili własne gospodarstwo. Erika Simaka miała trzy siostry i brata, Antoniego, który zmarł w wieku dziecięcym. Rodzina Simaków pochodziła z Bukowiny, po zakończeniu II wojny światowej wróciła w rodzinne strony i osiedliła się w Czerniowcach. Erika Simaka od najmłodszych lat była mocno związana z życiem katolickiej parafii w Czerniowcach, śpiewała w chórze parafialnym. Języka polskiego uczyła się od rodziców, pobierała również wraz z siostrami lekcje u panien Pfüffer. W latach 60. wyszła za mąż i podjęła pracę w zakładzie tkackim w Czerniowcach, gdzie była zatrudniona aż do przejścia na emeryturę. Wyszła za mąż, miała dwójkę dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1695
data nagrania: 18.05.2008
długość nagrania: 01:38:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Czerniowce (Czerniwci)
autor nagrania: Madoń-Mitzner Katarzyna
Simaka Erika
Streszczenie relacji z minutnikiem

Rodzinna miejscowość (Chocianów) i losy dzieci Eriki Simaki; 001 ok. 1 min

Pochodzenie rodziców Eriki Simaki (z Bukowiny); zawód rzeźnika wykonywany przez dziadka; 001 ok. 3 min

Wyjazd zarobkowy rodziców Eriki Simaki do Polski w 1944 roku, a potem powrót na Bukowinę bez ojca pod koniec lat 40. – oglądanie skutków zbrodni banderowskich; 001 ok. 4:30 min

Śmierć braciszka, Antosia pod koniec lat 40.; 001 ok. 6:30 min

Powrót ojca na Bukowinę (lata 40./50.); 001 ok. 8:30 min

Przeprowadzka do Czerniowiec (lata 50.); problemy z edukacją ze względu na polskie pochodzenie; 001 ok. 9 min

Życie w codzienne i zawodowe w Czerniowcach do 2008 roku; 001 ok. 10 min

Rozdzielenie z ojcem podczas pobytu w Polsce (po 1944 roku); 001 ok. 11 min

Korzenie rodziny Simaków – drzewo genealogiczne, mieszana krew (austriacko-polsko-ukraińska); 001 ok. 13 min

Dziecięce zabawy; wspomnienia dotyczące babci Leontyny i spędzonego z nią dzieciństwa; 001 ok. 14:30 min

Losy trzech sióstr Eriki Simaki; tęsknota za niedawno zmarłą starszą siostrą; 001 ok. 16:30 min

Nauka języka polskiego w dzieciństwie – głównie od babci Leontyny i u zamożnych znajomych rodziców, panien Pfüffer; wielojęzyczność rodziców i dziadków Eriki Simaki; 001 ok. 18:30 min

Opowieść o pannach Oldze i Elżbiecie Pfüffer, uczących Erikę Simakę i jej siostry języka polskiego; 001 ok. 21 min

Podjęcie pracy w fabryce tkackiej w Czerniowcach (początek lat 60.); 001 ok. 23 min

Życie towarzyskie prowadzone przez rodzinę Simaków – wspólnie obchodzone święta, spotkania, odwiedziny; 001 ok. 24 min

Udzielanie się w chórze kościelnym (lata 50./60.) i kontakty z pannami Pfüffer (wizyty w ich domu, wyśmienita kuchnia); 001 ok. 26:30 min

Austriackie korzenie sióstr Pfüffer, historia ich domu i prowadzonych przez nie lekcji języka polskiego i religii; 001 ok. 31 min

Walka o ocalenie kościoła w Czerniowcach i możliwość chodzenia do niego (lata 50.); 001 ok. 34 min

Historia księży urzędujących w czerniowieckiej parafii; 001 ok. 36 min

Aktualna słaba pozycja języka polskiego w kościele czerniowieckim; niska aktywność religijna młodzieży; 001 ok. 38:30 min

I Komunia Św. i życie religijne w dzieciństwie Eriki Simaki (lata 50.); 001 ok. 40:30 min

Niechęć do wstąpienia w struktury Komsomołu; niedostanie się na studia ze względu na polskie pochodzenie; 001 ok. 43 min

Problemy ze znalezieniem pracy ze względu na polskie pochodzenie; opis pracy zawodowej aż do emerytury; 001 ok. 45 min

Początki ruchu polonijnego w Czerniowcach; odremontowanie pomieszczeń przykościelnych (lata 90./2000); 001 ok. 46 min

Działalność Domu Polskiego w Czerniowcach – reaktywacja działalności w latach 2000, stulecie działalności polonijnej w 2003 roku; problemy z kierownictwem Związku Polaków i konflikty wśród polonii w Czerniowcach; 002 od początku ścieżki

Pierwsze spotkania polonijne w Czerniowcach w 2001 roku, działalność polskiego chóru – radość płynąca z kultywowania polskiej tradycji i kultury, historia kolejnych dyrygentów prowadzących chór (rozbudowany wątek); 002 ok. 3:30 min

Pierwsza wizyta Eriki Simaki w Polsce w 1986 roku – odwiedziny u kuzynki; wyjazdy do Polski z czerniowieckim chórem po 1990 roku; 002 ok. 9:30 min

Rozterki towarzyszące powrotowi matki Eriki Simaki do Czerniowiec, żal związany z decyzją opuszczenia Polski po II wojnie światowej; obawa przed wyjazdem Eriki Simaki do Polski, decyzja o pozostaniu w Czerniowcach; 002 ok. 11:30 min

Wojenne losy rodziny Eriki Simaki; 002 ok. 13:30 min

Radzenie sobie z głodem na Ukrainie po II wojnie światowej; 002 ok. 16 min

Losy budynku po starej synagodze w Czerniowcach; kolejne miejsca zamieszkania Eriki Simaki; 002 ok. 17 min

Pozytywne wspomnienia z dzieciństwa – układ domu rodzinnego, hodowanie kóz; 002 ok. 19 min

Dużo kolegów i koleżanek różnych narodowości w Czerniowcach w dzieciństwie Eriki Simaki; 002 ok. 22 min

Ślub Eriki Simaki, który dawał jej w Czerniowcach polski ksiądz, Krajewski (początek lat 60.); 002 ok. 23:30 min

Język ukraiński używany na co dzień w Czerniowcach od wielu lat; opis sąsiadów z dzieciństwa Eriki Simaki; wspomnienia dotyczące wesel w sąsiedztwie i rodzinie; 002 ok. 25 min

Śmierć Stalina i wspomnienia z tym związane (1953); 002 ok. 28 min

Wyprawy Eriki Simaki do kina w dzieciństwie; udział w występach dziecięcego zespołu muzycznego; regularne uczestnictwo we Mszach Św.; 002 ok. 31 min

Obecne oblicze Czerniowiec – ładny wygląd miasta; 002 ok. 34 min

Sytuacja Polaków w Czerniowcach dawniej i dziś; potrzeba modlitwy i obecności w kościele w życiu Eriki Simaki; 002 ok. 37:30 min

Potrzeba wyremontowania kościoła katolickiego w Czerniowcach; obecny proboszcz z Żywca – dobry gospodarz; 002 ok. 40 min

Historie i wspomnienia dotyczące rodziny Eriki Simaki; 002 ok. 43 min

Dobre relacje wśród najbliższych krewnych Eriki Simaki; ciepłe wspomnienia dotyczące pierwszego męża i nieudany drugi związek; 002 ok. 45 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl