Urodziła się 15 lutego 1944 w Czerniowcach na Ukrainie. Jej matka – Katarzyna, grekokatoliczka, pochodziła z Czerniowców i miała pochodzenie polsko-ukraińskie, ojciec, Michał Michajluk, był urodzonym w Krakowie Polakiem, którego rodzina osiedliła się w Czerniowcach. Bronisława Kaczyńska miała o trzy lata starszego brata Stanisława, zawodowego kierowcę. W maju 1944 roku ojciec wyruszył na front, służył w wojskach pancernych, a następnie przedostał się do Polski, gdzie podjął służbę w Ludowym Wojsku Polskim. Matka wraz z dziećmi pozostała w Czerniowcach, gdzie mieszkała w jednym domu wraz z siostrą i jej dziećmi. Bronisława Kaczyńska dwa razy wychodziła za mąż – z pierwszym mężem doczekała się syna. Wyszła powtórnie za mąż za Polaka. Uzyskała wykształcenie pedagogiczne i pracowała zawodowo jako wychowawca oraz nauczycielka w przedszkolu oraz szkole podstawowej. Jako dorosła osoba podjęła naukę języka polskiego. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1693
data nagrania: 18.05.2008
długość nagrania: 00:32:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Czerniowce (Czerniwci)
autor nagrania: Kaczyńska Bronisława
Madoń-Mitzner Katarzyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_Kaczyńska_Bronisława_1693_01
Przedstawienie się, podanie miejsca i daty urodzenia; pochodzenie matki i ojca; wyjazd ojca na front w maju 1944 roku, następnie przedostanie się do Polski i służba w Ludowym Wojsku Polskim; niezrealizowane plany związane z połączeniem rodziny i dojechaniem do ojca w Polsce; wspólne zamieszkiwanie w jednym domu z siostrą matki i jej córkami; marzenia o spotkaniu z ojcem; wyjazd do Polski w 1971 roku i dowiedzenie się na miejscu o śmierci ojca w 1970 roku; zamieszkiwanie ojca w Nowej Soli i w Żarach; miejsce pochówku ojca; kolejny wyjazd do Polski w 1998 roku (poszukiwanie grobu ojca);

[00:05:00, 01]
Odnalezienie grobu ojca na cmentarzu we wsi Przewóz; pochodzenie i narodowość matki; okoliczność zapoznania się rodziców (przyjazd rodziny ojca z Krakowa do Czerniowców); wyjazd ojca na front, a następnie do Polski; otrzymywanie alimentów od ojca; wspomnienie jedynej wizyty ojca w Czerniowcach, już po opuszczeniu rodziny;

[00:10:00, 01]
Otrzymanie przez matkę zaproszenia do przyjazdu do Polski od wuja mieszkającego we Wrocławiu (wyrobienie niezbędnych dokumentów i brak urzędowej zgody na wyjazd); trudne warunki życia po wojnie i doświadczenie głodu; wspólne zamieszkiwanie z matką, bratem, ciotką i jej dziećmi w niewielkim domu w Czerniowcach; wyprowadzenie się ciotki z córkami do nowo otrzymanego mieszkania; zawarcie pierwszego małżeństwa, narodziny dziecka i nieudane życie z mężem; drugie małżeństwo; śmierć matki w 1982 roku; nowe życie ojca w Polsce; brak kontaktu z ojcem;

[00:15:00, 01]
Odczuwanie żalu z powodu niemożności poznania ojca; istotna rola wiary w życiu; decyzja o zawarciu ślubu z drugim mężem w obrządku katolickim; uczestniczenie w rekolekcjach przedmałżeńskich; okoliczności rozpoczęcia nauki języka polskiego (zapoznanie nauczycielki języka polskiego w czasie wypoczynku nad jeziorem i zaprzyjaźnienie się z nią);

[00:20:00, 01]
Podjęcie nauki języka polskiego; grekokatolickie wyznanie matki (chodzenie z matką na nabożeństwa do cerkwi); uczestniczenie w nabożeństwach w kościele już w dorosłym życiu, oraz udzielanie się w kościelnych chórach; marzenie o pracy w zawodzie lekarza i ich zaniechanie; ukończenie szkoły pedagogicznej i podjęcie pracy w zawodzie nauczycielki;

[00:25:00, 01]
Stosunek do wykonywanego zawodu nauczycielki; zawód wykonywany przez brata (kierowca); wspomnienie babci; zawód wykonywany przez syna oraz jego poczucie tożsamości narodowej; pochodzenie pierwszego męża; okoliczności i przyczyny niemożności wyjazdu do ojca w Polsce i połączenia się rodziny; trudne warunki życia w domu rodzinnym po wojnie (przyłączenie domu do sieci elektrycznej w 1953 roku).

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl