Portret Maria Bielińska
Urodziła się 18 lipca 1944 we wsi Mytnica pod Skałatem (USSR), ochrzczona w tym samym roku w pobliskim Sorocku. Ukończyła cztery klasy szkoły powszechnej. Edukację przerwała, gdy zasugerowano jej, że warunkiem jej ukończenia jest wstąpienie do Komsomołu. Rodzice pracowali w kołchozie. Matka była Polką i katoliczką (z domu Mokrzycka), ojciec prawosławnym Ukraińcem, pochodzącym z okolic Czortkowa. Miała czworo rodzeństwa (troje zmarło, obecnie żyje jedynie najmłodsza siostra). Trzydzieści siedem lat, aż do emerytury, pracowała w sklepie spożywczym w Skałacie. Nie wyszła za mąż.
Od końca lat 80. brała udział w staraniach o odbudowę kościoła parafialnego w Skałacie. Pomagała proboszczowi opiekując się budynkami należącymi do parafii. Większość jej rodziny wyjechała po wojnie do Polski. Mieszkają we Wrocławiu, Szczecinie i Wałbrzychu. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1645
data nagrania: 27.08.2009
długość nagrania: 01:33:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Skałat
autor nagrania: Urbanek Joanna
Bielińska Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Historia rodziny: miejsce urodzenia, chrztu, rodzeństwo i praca rodziców ; 001 ok. 1 min

Życie religijne po II wojnie światowej: zburzenie kościoła, zmiany po 1990 roku ; 001 ok. 3 min

Zagubiona metryka chrztu; 001 ok. 7 min

Dom rodzinny, historia rodziny; 001 ok. 11 min

Partyzanci UPA, morderstwa ludności Polskiej w Mytnicy w 1943 roku, ocalenie rodziny; 001 ok. 14 min

Negatywny stosunek miejscowej ludności do przyjezdnych Ukraińców, przesiedlonych z Polski po wojnie; 001 ok. 22 min

Życie religijne w latach 1944-1990, potajemne nabożeństwa w różnych miastach; 001 ok. 26 min

Szkoła w okresie komunistycznym, Komsomoł i wychowanie polityczne; 001 ok. 29 min

Deportacje na Sybir, kolektywizacja – relacja według opowiadań matki; 002 ok. 1 min

Praca w kołchozie, kradzieże żywności jako sposób na przetrwanie, życie codzienne w Skałacie, codzienne zajęcia, praca w sklepie; 002 ok. 3 min

Nauka w szkole – program szkolny, indoktrynacja; 002 ok. 14 min

Historia Skałatu po wojnie – fabryka chemiczna i baza samochodów w Zamku Potockich, skład zboża w kościele, odsłonięcie pomnika Chmielnickiego; 002 ok. 17 min

Nauka w szkole w Skałacie; 002 ok. 21 min

Pobyt ojca w Armii Czerwonej od 1943 do 1945 roku, powrót do Mytnicy, wychowanie religijne, polskie książki; 002 ok. 27 min

Przypowieści religijne z polskich książek; 003 ok. 1 min

Prześladowania religii katolickiej, historia krzyża, wzniesionego w miejscu zamordowania księdza; 003 ok. 1 min

Historia rodzin matki i ojca w okresie II Rzeczpospolitej, procesy modernizacyjne po wojnie (radio, elektryczność, poniemiecki motor); 003 ok. 9 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl