Portret Zofia Bilińska
Urodziła się w 1946 roku we wsi Miednica niedaleko Tarnopola na Ukrainie. Dzieciństwo spędziła z rodzicami, siostrą i bratem w Miednicy w kołchozie imienia Bohdana Chmielnickiego. Jej matka była znaną w okolicy znachorką. Ojciec w trakcie II wojny światowej został wciągnięty do brygad robotniczych. Po wojnie rodzina długo czekała na jego powrót do domu, w związku z czym nie wyjechała do Polski w repatriacji. Zofia Bilińska po ukończeniu czterech klas szkoły początkowej w Miednicy uczyła się dalej w Skałacie, a później w Tarnopolu. Tam skończyła technikum i przez szereg lat pracowała jako kucharka w stołówce. Złe warunki pracy spowodowały u niej rozwój choroby płuc. Ze względu na zły stan zdrowia zamieszkała z siostrą w jej domu w Skałacie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1518
data nagrania: 27.08.2009
długość nagrania: 01:36:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Skałat
autor nagrania: Nowakowska Agnieszka
Bilińska Zofia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1518_Bilińska_Zofia_01
Pochodzenie rodziców; mieszane małżeństwa polsko-ukraińskie w rodzinie; wyjazd większości krewnych do Polski; przyczyny pozostania; służba wojskowa ojca w czasie wojny;

[01, 00:05:00]
Powrót ojca z wojny; problemy zdrowotne matki Zofii Bilińskiej; przyjście Ukraińców do domu rodzinnego; stosunki między Polakami i Ukraińcami;

[01, 00:10:00]
Wspomnienie matki – pobożność, poważanie we wiosce; wspomnienie ojca; praca ojca w kołchozie;

[01, 00:15:00]
Powojenna biedna i pomoc ojca Zofii Bilińskiej innym mieszkańcom wsi; powstanie kołchozu po wojnie; uprawa ziemi i hodowla zwierząt w kołchozie; pomoc w pracach na polu;

[01, 00:20:00]
Zarobki w kołchozie; śmierć rodzeństwa Zofii Bilińskiej (w niemowlęctwie); ubrania szyte przez matkę;

[01, 00:25:00]
Pochówek młodszego rodzeństwa; księża pracujący w parafii; przyjęcie chrztu w kościele greckokatolickim; historia o zamordowanym polskim księdzu;

[01, 00:30:00]
Pierwsza komunia święta (rok 1956); wspomnienie pierwszej spowiedzi i rozmowy z księdzem; wspomnienie księdza Bronisława Mereckiego; księża pracujący w kościele; zamknięcie kościoła po wojnie;

[01, 00:35:00]
Zebrania w kołchozie; wspomnienie piosenek śpiewanych przez matkę; wygląd domu rodzinnego;

[00:00:00] AHM_PnW_1518_Bilińska_Zofia_02
Wspomnienie pobytu dziadka Zofii Bilińskiej w Ameryce; refleksja o snach matki Zofii Bilińskiej;

[02, 00:05:00]

Przeprowadzka do Skałatu; sprzedaż rodzinnego domu; nauka w szkole podstawowej w Skałacie;

[02, 00:10:00]
Unikanie zapisania się do Komsomołu; namowy kierownictwa szkoły do zapisania się do Komsomołu; podjęcie pracy w kuchni;

[02, 00:15:00]
Rocznica śmierci ojca; problemy z wyjściem z pracy i pójściem do kościoła; zamieszkanie w hotelu w Tarnopolu i praca zawodowa;

[02, 00:20:00]
Obchodzenie świąt religijnych; ukraińskie i polskie święta; sadzenie drzew w pracy;

[02, 00:25:00]
Repatriacje Polaków po II wojnie światowej; relacje z Ukraińcami; ludność żydowska w Miednicy;

[02, 00:30:00]
Nauka języka polskiego i niemieckiego; rozmowy z siostrą w języku ukraińskim;

[02, 00:35:00]
Wizyta w Polsce (rok 1989).

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl