Portret Izabela Batowska
Urodziła się 6 sierpnia 1934 we wsi Szpikołosy, niedaleko Krzemieńca (woj. wołyńskie). Jej rodzicami byli Stanisława z domu Juhkiewicz oraz Józef Czajkowski. Miała jedną starszą siostrę. W 1941 zmarł ojciec. W 1943 wraz z siostrą i matką zagrożone zamordowaniem przez ukraińskich nacjonalistów uciekły do Krzemieńca. Nigdy więcej nie wróciły do rodzinnej wsi. Izabela Batowska ukończyła dziesięć klas, a następnie pracowała w szpitalu dla gruźlików w Krzemieńcu.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1474
data nagrania: 18.09.2009
długość nagrania: 00:57:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Krzemieniec (Kremeneć)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Batowska Izabela
Streszczenie relacji z minutnikiem

Krótki życiorys (Szpikołosy przed wojną, banderowcy i ucieczka do Krzemieńca, śmierć ojca, szkoła, małżeństwo, stosunki z Ukraińcami); 001, 1 min

Rodzice i warunki życia przed wojną; 001, 3 min

Wieś Szpikołosy; kościół w Krzemieńcu, Cyganie, cerkiew we wsi; 001, 10 min

Mordy ukraińskie, pomoc sąsiadki, ucieczka do Krzemieńca; 001, ok. 15 min

Początek wojny, Niemcy, szkoła; 001, 22 min

Przyczyny pozostania na Ukrainie, wizyta w Polsce w 1961 roku; 001, 28 min

Nauka po wojnie, pionierzy, komsomoł, prace społeczne w kołchozach; 001, 31 min

Praca zawodowa pielęgniarki; 001, 34 min

Kościół po wojnie; 001, 40 min

Podróże; 001, 48 min

Wspomnienie o Irenie Sendeckiej; 001, 53 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl