Urodziła się 3 marca 1924 we wsi Stepowka, w obwodzie chmielnickim USRR. Pochodzi z rodziny Stanisławy (z domu Grodzkiej) oraz Leonarda Buńkowskich. W 1936 roku jej rodzice zostali aresztowani. Ojca wkrótce rozstrzelano, matka została zesłana do Kazachstanu. Adela Baczyńska i czwórka pozostałego rodzeństwa zostali umieszczeni w domach dziecka. Ukończyła technikum żywienia. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej została zwerbowana do pracy w kopalni, a następnie kopania okopów za przesuwającą się linią frontu. Po zajęciu Charkowa przez Niemców wróciła do Starego Konstantynowa. Wkrótce została wysłana na roboty do III Rzeszy, gdzie spędziła dwa lata. W 1945 roku wróciła na Ukrainę. Pracowała w handlu. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1470
data nagrania: 16.09.2009
długość nagrania: 01:40:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Łuck (Łućk)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Baczyńska Adela
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa, pochodzenie, miejsce zamieszkania, aresztowanie rodziców, losy jej i rodzeństwa; 001, ok 1 min

Praca w kopalni i przy budowaniu okopów, po wybuchu wojny w 1941 roku; 001, ok. 3min.

Powrót do Starokonstantynowa, warunki życia w czasie wojny; 001, ok 6 min.

Praca przymusowa w Rzeszy; 001, ok 8 min

O rodzicach, Wielki Głód; 001, ok. 9 min

Obecne życie; 001, 14 min

Rodzice rozmówczyni, czym się zajmowali; 001, ok. 15 min

Szkoła, nauka rodzeństwa w polskiej szkole, technikum; 001, 19 min

Stepowka, losy mieszkających w niej Polaków oraz Żydów; 001, 21min

Praca w kołchozie; 001, 27 min

Aresztowania w 1936 roku; 001, 33 min

Język polski w domu rodzinnym; 002, 2 min

Opis przyniesionych przez panią Adelę zdjęć; 002, 3 min

Pobyt w Rzeszy, poznanie męża, pomoc niemieckiego małżeństwa; 002, 12 min

Pobyt w domu dziecka (szkoła, pionierzy); 002, 19 min

Praca w kopalni i na okopach w 1941 roku; 002, 29 min

Powrót do Starokonstantynowa; 002, 37 min

Pobyt w obozie w Rzeszy; 002, 43 min

Pomoc niemieckiego małżeństwa zapoznanego podczas pobytu w szpitalu; 003, 1 min

Warunki życia w obozie; 003, 4 min

Powrót matki i siostry z Kazachstanu; 003, 10 min

Małżeństwo, praca zawodowa; 003, 12 min

Kościół w Łucku; 003, 15 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl