Portret Jadwiga Bobrowa
Urodziła się 15 grudnia 1940 we wsi Wołyńsk w Kazachstanie. Jej rodzicami byli Marian Rowiński oraz Maria z domu Karpińska Rowińska. W 1936 rodzice mieszkający we wsi Hotyń koło Ostroga zostali aresztowani i zesłani do Kazachstanu. Jadwiga Bobrowa urodziła się już na zesłaniu, miała pięcioro rodzeństwa. Uczęszczała do szkoły we wsi Wołyńsk, a następnie do szkoły średniej w Letowocznie. Po ukończeniu szkoły średniej, w latach 1953-1957, wyjechała w okolice Szczuczyńska, aby dalej uczyć się w technikum weterynaryjnym. Rodzina Jadwigi Bobrowej w 1956 roku otrzymała dokumenty i powróciła na Ukrainę, zaś Jadwiga Bobrowa postanowiła pozostać jeszcze przez rok w Kazachstanie, aby ukończyć naukę w technikum. Po powrocie na Ukrainę w 1957, zamieszkała u ciotki we Lwowie. W następnych latach kontynuowała naukę we Lwowie, Krzemieńcu. Pracowała jako zootechnik w kołchozach na terenie Wołynia, a następnie jako nauczycielka biologii i chemii. Za swoją działalność na rzecz kultury polskiej została odznaczona odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Od 1980 mieszkała w Łucku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1468
data nagrania: 15.09.2009
długość nagrania: 02:28:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Łuck (Łućk)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Bobrowa Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (do siedemnastego roku życia była w Kazachstanie, zesłańcy innych narodowości, doskwierający brak dokumentów, wydanie dokumentów w 1956, warunki życia, wyżywienie); 001, ok. 1 min

Edukacja (pierwsze dni w szkole, nauczyciele - Niemcy z Powołża; język polski w domu, na ulicy rosyjski; spędzanie świąt w gronie rodziny; wyjazd Niemów ze wsi; po 4 klasie wyjazd do szkoły średniej w Letowocznie, Litwini); 002, ok. 4 min

Warunki życia codziennego (nędza, zimno, problemy z ubraniami, rodzeństwo, plan dnia, praca mamy); 001, ok. 10 min

Technikum weterynaryjne (problem z dalszą edukacją po ukończeniu szkoły w Letowocznie, nauczyciele, stosunki z Kazachami, technikum weterynaryjne koło Szczuczyńska; praktyki, paszporty dla zwierząt, zajęcia); 001, ok. 14 min

Powrót rodziny na Ukrainę, decyzja pani Jadwigi o pozostaniu i ukończeniu szkoły; 001, ok. 21 min

Praca w kołchozie w Kazachstanie; 001, ok. 23 min

Zimy w Kazachstanie, napady wilków na owczarnie; 002, ok. 1 min

Powrót na Ukrainę (we Lwowie u cioci, nauka języka ukraińskiego, dalsza edukacja); 002, ok. 6 min

Praca zawodowa w kołchozach, oszustwa w kołchozach, praca nauczycielki biologii, nauka w Krzemieńcu i Odessie; 002, ok. 8 min

Poszukiwanie dokumentów dotyczących rodziny; 002, ok. 19 min

Śmierć Stalina; 002, ok. 24 min

Stowarzyszenie kultury polskiej, kurs języka polskiego w Chełmie; 002, ok. 27 min

Dane rodziców, ich pochodzenie, zawód, miejsce zamieszkania przed wywózką; 002, ok. 29 min

Ucieczka rodziny matki po I wojnie światowej na teren Polski; 002, ok. 32 min

Wizyta mamy pani Jadwigi we Wrocławiu, po wojnie; 002, ok. 34 min

Kontynuacja opowieści na temat losów rodziny matki; 002, ok. 37 min

Karta repatriacyjna; 002, ok. 40 min

Praca rodziców, życie codzienne podczas wojny; 003, ok. 1 min

Wywózka do Kazachstanu; 003, ok. 3 min

Pierwsze miesiące w stepie, praca ojca, życie codzienne w kołchozie; 003, ok. 6 min

Mobilizacja ojca do wojska w 1943; 003, ok. 13 min

Wykształcenie rodziców; 003, ok. 16 min

Dzieciństwo w Kazachstanie; 003, ok. 17 min

Wygląd mieszkania w Kazachstanie; 003, ok. 20 min

Życie religijne, praca dziecka w kołchozie, koledzy ze szkoły; 004, ok. 1 min

Nauka języka polskiego; 004, ok. 8 min

Ucieczka brata z kołchozu do Krasnojarska; 004, ok. 10 min

Szkoła średnia w Letowocznie, technikum weterynaryjne, Czeczeni i Ingusze w szkole; 004, ok. 16 min

Praca i wykształcenie zootechnika; 004, ok. 26 min

Komsomoł; 004, ok. 28 min

Nauka pisania po polsku w latach 90.; 004, ok. 29 min

Życie rodziców i rodzeństwa po powrocie na Ukrainę; 004, ok. 30 min

Praca zootechnika w różnych kołchozach na Wołyniu, nauka we Lwowie i Krzemieńcu; 004, ok. 33 min

Małżeństwo, przeprowadzka do Łucka, praca nauczycielki; 004, ok. 42 min

Kościół; 004, ok. 47 min

Podróże, m.in. do Polski, odznaczenie za zasługi dla polskiej kultury; 004, ok. 49 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl