Portret Felicja Błaszkiewicz
Urodziła się w 1913 roku w Rydze, w rodzinie mieszanej (ojciec Polak, matka Łotyszka). Po wybuchu I wojny światowej w 1914 roku wyjechała z ojcem i rodzeństwem z Rygi do rodziny na Białorusi. W wyniku działań wojennych rodzina została wysiedlona do obozu pod Wilnem. Ojciec zmarł na tyfus, a Felicja i jej rodzeństwo, na apel miejscowych księży, zostali umieszczeni w rodzinach zastępczych. Felicja Błaszkiewicz zamieszkała u bezdzietnej rodziny Kulewiczów we wsi Górze w woj. wileńskim. Tam pracowała w gospodarstwie, uczęszczała do szkoły (ukończyła siedmioletnią szkołę podstawową, następnie czteroletnią szkołę średnią). Edukację przerwała śmierć przybranego ojca w 1931 roku. W 1939 roku Felicja wyszła za mąż za Andrzeja Błaszkiewicza, urodziła czworo dzieci (najstarsza córka zmarła w 1940 roku). W 1951 roku rodzina przeprowadziła się do nowego domu w Podbrodziu. W 1953 roku zmarła przybrana matka Felicji Błaszkiewicz, a w 1971 roku zmarł jej mąż. Felicja Błaszkiewicz mieszkała w Podbrodziu do 2004 roku, później przeprowadziła się do córki Ireny w Równem.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1447
data nagrania: 17.09.2009
długość nagrania: 01:18:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Równe (Riwne)
autor nagrania: Czapigo Dominik
Błaszkiewicz Felicja
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1447_001
Przedstawienie siebie i rodziny; losy rodziny po wybuchu I wojny światowej (wyjazd ojca z czwórką dzieci z Rygi na Białoruś; ucieczka przed działaniami wojennymi i wysiedlenie do obozów w okolicach Nikołajewska; epidemia tyfusu i śmierć ojca;

[00:05:00, 01]
Trudne warunki życia w obozie; trafienie na wychowanie pod opiekę rodziny zastępczej we wsi Górze; pobyt młodszego brata w ochronce w Lublinie; powojenne poszukiwania matki w Rydze; śmierć opiekuna w 1931 roku; odziedziczenie ziemi po rodzinie opiekunów; urodzenie syna; wyższe medyczne wykształcenie syna (doktor neuropatologii);

[00:10:00, 01]
Choroba i śmierć starszego syna; ukończenie średniej szkoły; utrzymywanie korespondencji z rodziną w Polsce; losy rodzeństwa; kontynuowanie opowieści o podjętej przez brata po II wojnie próbie odnalezienia matki w Rydze; brak metryki własnej i brata; ustalenie roku urodzenia na podstawie relacji świadków; życie we wsi Górze; zapoznanie przyszłego męża; zamążpójście; narodziny czworga dzieci; wspomnienie przyjazdu Piłsudskiego do Podbrodzia;

[00:15:00, 01]
Dorastanie w rodzinie zastępczej we wsi Górze, u małżeństwa Weroniki i Franciszka Kulewiczów; kwaterowanie w okolicznych wioskach oddziałów Wojska Polskiego, organizowane przez Piłsudskiego; wspomnienie historii z dzieciństwa – odwiedziny brata Fabiana; pobyt brata w sierocińcu w Lublinie i ukończenie przez niego gimnazjum; losy drugiego brata Edwarda; losy siostry Zofii (została przygarnięta i wychowana przez wdowę z Kluszczan); dalsza rodzina za granicą;

[00:20:00, 01]
Ukończenie siedmioklasowej szkoły podstawowej; edukacja dzieci; zamieszkanie z rodziną (mąż, dzieci) w Podbrodziu; wybudowanie własnego domu na placu kupionym od hrabiego Tyszkiewicza; wspominanie szkoły i nauczycieli; chęć kontynuowania nauki po ukończeniu szkoły średniej i niemożność zrealizowania tego zamiaru z powodu śmierci opiekuna; refleksje na temat walorów życia wiejskiego; wspomnienie okoliczności wkroczenia Armii Czerwonej w 1940 roku; wspomnienie wyglądu sadu owocowego we wsi Górze; refleksje na temat stylu życia młodzieży kiedyś i obecnie;

[00:25:00, 01]
Dziecięce lata życia w domu opiekunów (uczestniczenie w pracach w gospodarstwie; pomaganie opiekunowi w pracach polowych); kontynuowanie wspomnień o bracie Fabianie (pobyt w ochronce w Lublinie, nauka w gimnazjum, służba w wojsku w Wilnie, praca w biurze na dworcu kolejowym w Białymstoku, udział w walkach w obronie Warszawy podczas II wojny światowej i śmierć pod Pułtuskiem);

[00:00:00] AHM_PnW_1447_002
Wyjazd brata Edwarda do Polski, do Wrocławia, w ramach repatriacji polskich rodzin; rodzina brata; utrzymywanie listownych kontaktów z bliskimi za granicą; celebrowanie polskich świąt państwowych; uczestniczenie w imprezach szkolnych (udział w przedstawieniach i występy w okolicznych wsiach) i śpiewanie w chórze kościelnym;

[00:05:00, 02]
Obchodzenie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy w domu rodzinnym i na Wileńszczyźnie;

[00:10:00, 02]
Kontynuowanie opowieści o celebracji świąt religijnych; wygląd wsie Górze i nacje zamieszkujące miejscowość; zatrudnienie w stołówce.; wyjazdy do Wilna przed II wojną i w okresie powojennym; ochrzczenie dzieci; budynek kościoła w Podbrodziu; katecheza przed wojną (nauka religii w szkole); przedwojenni i powojenni duchowni w parafii w Podbrodziu; regularne uczestniczenie w praktykach religijnych;

[00:15:00, 02]
Społeczność żydowska w przedwojennym Podbrodziu; prześladowania i mordy na Żydach w Podbrodziu w czasie okupacji niemieckiej; wyjazdy do Polski po śmierci męża; wspomnienie handlowanie produktami rolnymi z gospodarstwa opiekunów; reakcje ludzi po śmierci Piłsudskiego, Stalina;

[00:20:00, 02]
Pomaganie partyzantom w czasie okupacji niemieckiej; wysadzanie torów kolejowych przez partyzantów; śmierć w wieku niemowlęcym najstarszej córki Marii w 1940 roku; słuchanie radia słuchawkowego podarowanego przez brata i dowiedzenie się o śmierci Piłsudskiego; wyjazd brata z Postaw do Polski (ucieczka przed Rosjanami, wyjazd żony z dziećmi w ramach repatriacji, choroba żony i jej śmierć); handlowanie w czasach niedostatku;

[00:25:00, 02]
Drugie małżeństwo brata; wspomnienia z września 1939 roku i rozpoczęcia II wojny światowej (dowiedzenie się o bombardowaniu Wilna); ofiary wojny w rodzimej wsi; poślubienie Andrzeja Błaszkiewicza w 1939 roku w kościele w Powiewiórce; powołanie męża do wojska; przedstawienie swojego rodowodu; miejsce pochodzenia męża;

[00:00:00] AHM_PnW_1447_003
Narodziny czwórki dzieci w domu w obecności wiejskiej akuszerki; pokolenie wnuków i prawnuków; wybudowanie własnego domu w Podbrodziu w pobliżu domu teściów; śmierć matki zastępczej; śmierć męża;

[00:05:00, 03]
Pochodzenie męża; okoliczności zapoznania męża; szlacheckie pochodzenie Błaszkiewiczów; sporadyczne kontakty z rodziną ojca;

[00:10:00, 03]
Działalność partyzantów rosyjskich w czasie okupacji niemieckiej (wysadzanie transportów wojskowych, rabowanie mienia cywilów);

[00:15:0, 03]
Zamieszkanie w Podbrodziu z rodziną w 1951 roku; sprzedanie domu i wyjazd z Podbrodzia w 2004 roku; rodzina starszego syna w Podbrodziu; dzieje rodziny córki; zaprezentowanie zdjęć rodzinnych.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl