Portret Anna Bogowicz
Urodziła 22 grudnia 1937 we wsi Dziechciary k. Głębokiego w woj. wileńskim II RP. Pochodziła z biednej rodziny rolniczej. Miała trzech braci. W rodzinnej wsi państwo Bogowiczowie spędzili okres II wojny światowej. Podczas okupacji niemieckiej bracia zostali wywiezieni na roboty przymusowe do III Rzeszy Niemieckiej. Anna Bogowicz została w gospodarstwie tylko z rodzicami. Po wojnie kontynuowała naukę w Instytucie Oświaty w Głębokim. Następnie pracowała w Wydziale Oświaty. W 1958 roku zawarła związek małżeński. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1399
data nagrania: 28.07.2009
długość nagrania: 01:01:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Głębokie (Hłybokaje)
autor nagrania: Pałka Jarosław
Bogowicz Anna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1399_Bogowicz_Anna_01
Przedstawienie siebie i najbliższej rodziny (pochodzenie, szkoła, praca zarobkowa, losy rodziny);

[00:05:00]
Wspomnienia z dzieciństwa; wieś Dziechciary, pomoc od małego przy gospodarstwie rolnym); II wojna światowa - ukrywanie się w okopach przed wycofującymi się Niemcami; spalenie miasta Głębokie przez Niemców; pochodzenie rodziców, opis domu rodzinnego na wsi;

[00:10:06]
Praca przy gospodarstwie; zbieranie plonów i sprzedaż ich na rynku jako forma utrzymania rodziny; wspomnienie okradania rodziny przez partyzantów w czasie okupacji niemieckiej;

[00:15:00]
Strach przed nocnymi najściami partyzantów do domu rodzinnego; mordy na Żydach z okolic Głębokiego (masowe groby w Berezweczu); wywożenie na wozie pomordowanych Żydów do lasu przez ojca Anny Bogowicz;

[00:20:00]
Bliskie relacje z ciotkami z Głębokiego; losy braci w czasie wojny – wywózka na roboty przymusowe do III Rzeszy Niemieckiej;

[00:25:00]
Wejście wojsk sowieckich do Głębokiego w 1944, zniszczenia wojenne miasta; edukacja po wojnie (szkoła, rusyfikacja, nauka języka polskiego w domu); religijność w domu rodzinnym Anny Bogowicz;

[00:00:00] AHM_PnW_1399_Bogowicz_Anna_02
Możliwość przeprowadzki do Polski (pozostanie na Białorusi przez wzgląd na rodziców); służba braci w Wojsku Polskim i ich dalsze losy; częste odwiedziny rodziny w Polsce;

[00:05:00]
Edukacja po wojnie; pielęgnowanie języka polskiego w domu; polskie rodziny które pozostały na Białorusi;

[00:10:00]
Dalsza nauka w Instytucie Oświaty; praca rodziców w kołchozie; praca zarobkowa w kołchozie podczas wakacji;

[00:15:00] Zawłaszczenie gospodarstwa przez władze sowieckie i włączenie do kołchozu; ogrody przydomowe; praca w wydziale oświaty; zamykanie kościołów i kontrolowanie kto chodzi do kościoła;

[00:20:05]
Działalność kościoła katolickiego na wsi (nauka religii w domu, udzielanie ślubów kościelnych, chrztów po kryjomu i wieczorami); poznanie męża, ślub i chrzciny dziecka;

[00:25:05]
Strach przed sąsiadami i donosem o praktykowanie katolicyzmu; rozbudowa miasta Głębokie; ludność żydowska przed wojną w Głębokim; możliwość wyjazdu do Polski; obecna swoboda wyznania, praca przy odbudowie kościoła;

[00:30:00]
Radość z pojawienia się w parafii siostry zakonnej.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl