Urodziła się w 1929 roku we wsie Pietrowicze (niedaleko Głębokiego).Miała pięcioro rodzeństwa. Rodzice posiadali niewielkie 3-hektarowe gospodarstwo, aby utrzymać rodzinę zatrudniali się u innych gospodarzy. Leonarda Barejko w 1950 roku wyszła za mąż. Pracowała w kołchozie jak również w szkolnej kuchni i jako sprzątaczka.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1374
data nagrania: 01.08.2009
długość nagrania: 00:45:15
kraj: Białoruś
miejscowość: Porpliszcze (Porpliszcza)
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Madoń-Mitzner Katarzyna
Barejko Leonarda
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1374_01_Barejko_Leonarda
Przedstawienie siebie i swojej rodziny (pochodzenie, miejsce zamieszkania na Kresach, przeprowadzka do innej wsi, służba wojskowa ojca podczas I wojny światowej);

[00:05:00]
Zniszczenie kościoła w Parafianowie (zebranie podpisów wśród mieszkańców i próba ponownego otwarcia kościoła – lata 90.);

[00:10:01]
Praca w majątku w Wijanowie aż do wybuchu II wojny światowej;

[00:15:00]
Dalsze losy dorosłych dzieci Leonardy Borejko;

[00:20:07]
Przypadkowa śmierć ojca w domu od kuli niemieckiej w czasie potyczki Niemców z partyzantami;

[00:25:12]
Dalsza część opowieści o śmierci ojca; pogrzeb ojca;

[00:30:00]
Życie po wojnie: wyjazd za pracą na Litwę;

[00:35:11]
Dalsze losy Leonardy Borejko po wojnie (ślub z Rosjaninem, praca w różnych zawodach);
aresztowanie męża na 7 lat;

[00:40:09]
O prześladowaniu polskich księży; życie religijne.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl