Urodził się w 1915 roku. W 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej, walczył w okolicach Łomży. Dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł. Pojmany przez Armię Czerwoną trafił do obozu w Ostaszkowie, został skierowany do kolejnych obozów, a następnie zwolniony (śledczy nie uznali go za kułaka). Ożenił się, miał trzy córki. Przez całe życie pracował jako elektromonter na kolei.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1373
data nagrania: 01.08.2009
długość nagrania: 00:21:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Porpliszcze (Porpliszcza)
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Szantar Stanisław
Streszczenie relacji

Służba wojskowa; kampania wrześniowa; niewola niemiecka; ucieczka z niewoli; obóz w Ostaszkowie; żołnierze Armii Czerwonej; przesłuchania; zwolnienie z obozu; życie codzienne po wojnie; praca na kolei; ślub i narodziny dzieci.