Portret Jadwiga Buko
Urodziła się 22 stycznia 1936 w wiosce Puniszcze, niedaleko Szarkowszczyzny, w rodzinie rolników. Tuż przed wojną cała rodzina przeniosła się do wsi Józefowo. Po wojnie rodzina Jadwigi Buko przeprowadziła się do wioski Jakubowo położonej kilka kilometrów od Szarkowszczyzny, gdzie prowadziła gospodarstwo. W 1950 roku przeprowadzono kolektywizację i rodzinie zabrano ziemię oraz żywy inwentarz. Jadwiga Buko skończyła dziesięć klas szkoły podstawowej w Szarkowszczyźnie. W 1955 roku wyjechała do Druji, gdzie wieczorowo uczyła się księgowości i pracowała w miejscowym „Sielchoztechnice”. Po zakończeniu nauki w 1957 roku powróciła do Szarkowszczyzny i rozpoczęła pracę w tamtejszej „Sielchoztechnice” (przedsiębiorstwie rolnym) stanowisku zastępczyni głównego księgowego, a po dwóch latach na stanowisku głównej księgowej. Za maż wyszła w 1959 roku. W 1994 roku przeszła na emeryturę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1341
data nagrania: 30.07.2009
długość nagrania: 01:09:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Szarkowszczyzna (Szarkauszczyna)
autor nagrania: Pruszyński Konrad
Buko Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1341_Buko_Jadwiga_01
Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (przedwojenne życie rodzinne, przeprowadzka do Józefowa pod Szarkowszczyzną); okupacja niemiecka (praca na polu, wycofywanie się Niemców, mobilizacja dwóch braci pani Jadwigi); listy z frontu, rany i hospitalizacja braci, przejście frontu przez Szarkowszczyznę;

[00:05:04, 01]
Okres powojenny – kolektywizacja, nauka w szkole podstawowej w Szarkowszczyźnie, wyjazd do Druji, praca w sielchoztechnice i nauka buchalterii, powrót do Szarkowszczyzny i praca jako buchalter w sielchoztechnice;

[00:10:00, 01]
Dzieciństwo; losy rodziców, życie codzienne, przeprowadzki, praca na roli, życie religijne;

[00:15:00, 01]
Okupacja niemiecka; partyzanci, białoruskie oddziały pomocnicze; działalność partyzantów, rekwizycje i kradzieże;

[00:20:02, 01]
Okupacja niemiecka; praca na rzecz Niemców;

[00:25:00, 01]
Życie powojenne (życie religijne, losy kościoła i miejscowych księży); okupacja niemiecka (wycofywanie się niemieckich oddziałów, palenie wiosek);

[00:30:00, 01]
Okupacja niemiecka (likwidacja getta w Szarkowszczyźnie, ucieczki);

[00:00:00] AHM_PnW_1341_Buko_Jadwia_02
Okupacja niemiecka; ucieczki Żydów, przechowywanie Żydów;

[00:05:02, 02]
Powtórne przyjście sowietów; wstąpienie braci do wojska, pozostanie braci w Polsce po wojnie, przyczyny pozostania w ZSRR; życie powojenne – pierwsza wizyta w Polsce, życie rodzinne;

[00:10:02, 02]
Życie codzienne, nauka w szkole, pasanie krów;

[00:15:02, 02]
Kolektywizacja, praca w kołchozie, praca dzieci w kołchozie w wakacje; życie powojenne; nauka w Druji, praca w sielchoztechnice);

[00:20:11, 02]
Życie powojenne; śmierć Stalina, życie religijne; ślub z Krzysztofem Buko, bierzmowanie w Druji;

[00:25:08, 02]
Nauka męża, życie zawodowe, wizyty rodziny z Polski.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl