Portret Bronisław Bondarewicz
Urodził się 18 września 1931 jako jedno z dziesięciorga dzieci Józefa i Zofii Bondarewiczów. Rodzicie trudnili się rolnictwem. W 1936 roku ojciec Bronisława Bondarewicza zmarł. Całą wojnę rodzina spędziła w rodzinnej wsi Kul. Po wojnie Bronisław Bondarewicz pracował w kołchozie, który udało mu się opuścić z pomocą naczelnika. Następnie pracował w biurze na Uralu. Po dwóch latach przeprowadził się do Turkmenistanu, gdzie pracował przy budowie Kanału Karakumskiego im. W. Lenina. W 1956 roku powrócił w rodzinne strony i założył rodzinę. Przez 40 lat mieszkali w Mińsku, skąd przeprowadzili się do Iwieńca.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1294
data nagrania: 23.06.2009
długość nagrania: 00:33:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Iwieniec (Iwianiec)
autor nagrania: Kozłowska Agnieszka
Bondarewicz Bronisław
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1294_Bondarewicz_Bronislaw_01
Przedstawienie się (rodzina, śmierć ojca); stosunek do partyzantów działających podczas wojny (grabieże); okres powojenny (powstanie kołchozów, przymusowe wcielanie gospodarstw do kołchozów); wyjście z kołchozu i wyjazd do miasta za pracą; powrót w latach 50. w rodzinne strony; ślub i założenie rodziny; możliwość wyjazdu do Polski i pozostanie w rodzinnych stronach; wizyty w Polsce z zespołem Krasywianka;

[00:05:11]
Rodzinna wieś Kul; wyjazd ze wsi po wojnie; wspomnienie o zmarłej żonie, rozpacz po jej śmierci;

[00:10:01]
Struktura narodowościowa w Kulu; stosunek okupanta niemieckiego i sowieckiego do kościoła katolickiego; zamknięcie kościołów za Sowietów; okupacja niemiecka (represje na mieszkańcach za działalność partyzantki);

[00:15:08]
Okupacja sowiecka (rekwirowanie żywności, wysokie podatki, wywózki Polaków na Sybir); edukacja Jana Bondarewicza przed wojną i pod okupacjami; praca w kołchozie; opuszczenie kołchozu bez zezwolenia naczelnika i wyjazd za pracą na Ural w biurze;

[00:20:03]
Wyjazd do Turkmenistanu; praca w biurze przy zakładzie budującym kanał wodny;
retrospekcja, wspomnienia z okupacji niemieckiej (wywózki na roboty przymusowe, mordowanie ludności żydowskiej);

[00:25:00]
Zdanie Bronisława Bondarewicza na temat działalności Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego Armii Krajowej „Legiony” (rzekoma współpraca z miejscowym garnizonem niemieckim); zwrócenie szczególnej uwagi na działalność bandycką oddziałów partyzanckich;

[00:30:10]
Dalsze losy rodzeństwa Bronisława Bondarewicza.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl