Urodziła się w 1939 roku w Wyżulanach na Wileńszczyźnie. Rodzice nazwiskiem Bryszczyk na początku pracowali w lokalnym majątku, matka z domu jako ekonomka, a ojciec jako piekarz. Później kupili 20 hektarowe gospodarstwo z dużym sadem. Rodzina w czasie wojny mieszkała w Lientyszkach. Maria Brużenie ukończyła 4 klasy szkoły polskiej, a później uczęszczała do szkoły rosyjskiej w Pobrzeziu. Ukończyła technikum handlowe w Wilnie, skąd została przydzielona do pracy w Kłajpedzie. Tam wyszła za mąż za Litwina, miała dwóch synów.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1256
data nagrania: 18.08.2008
długość nagrania: 00:43:00
kraj: Litwa
miejscowość: Kłajpeda (Klaipėda)
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Brużenie Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_Bruzenie_Maria_Anna_1256_01
Pochodzenie rozmówczyni; rodzina; wspomnienia z II wojny światowej; ukrywanie się z matką w trzcinach; majątek w Lientyszkach; praca rodziców;

[00:05:00, 01]
Zniszczenie ukrytych kosztowności; nauka rozmówczyni po wojnie; powojenna polska szkoła na Litwie; odległość od Wilna i wyjazdy do niego; pierwsza wizyta w Polsce; wyjazd stryja do Gdańska; ukrywanie się przed wywózkami;

[00:10:00, 01]
Powojenni Polacy w sąsiedztwie; szkoła rosyjska w Pobrzeziu; języki nauczane w szkole; polska parafia w Pobrzeziu; praca rodziców po wojnie; losy rodziny stryja z Gdańska;

[00:15:00, 01]
Nauka w technikum handlowym w Wilnie; przydział do pracy w Kłajpedzie; współczesna Kłajpeda; spacery nad morzem rozmówczyni; pierwsze lata pracy; Kłajpeda kiedyś;

[00:20:00, 01]
Mieszkanie w Kłajpedzie; mąż i dzieci rozmówczyni; wyjazdy do Wilna; polonia w Kłajpedzie; msze w języku polskim; nauka litewskiego; zmiany po niepodległości Litwy;

[00:25:00, 01]
Wyzywanie wnuka za pochodzenie; mąż Litwinem; język domowy; znajomość polskiego u synów; Rosjanie w Kłajpedzie; polityka językowa Litwy; tożsamość narodowa rozmówczyni;

[00:30:00, 01]
Pragnienie wizyty w Krakowie; słuchanie polskiego radia; przyjaciółka Polka; członkostwo męża w partii; taniość życia w ZSRR;

[00:35:00, 01]
Zamożność syna wykładowcy; studia synów; różnice życia kiedyś i dziś; ceny komunikacji miejskiej; spacery nad morzem rozmówczyni;

[00:40:04, 01]
Kąpiele w morzu; statek wycieczkowy w Kłajpedzie; dalsze plany wyjazdowe osoby nagrywającej.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl