Urodziła się w 1935 roku w rejonie kowieńskim. Jej rodzice posiadali 20 hektarowe gospodarstwo rolne. Miała piątkę rodzeństwa. Naukę w szkole rozpoczęła po wojnie - ukończyła 3 klasy szkoły podstawowej. Całe życie pracowała w kołchozie. W 1953 roku wyszła za mąż. Urodziła siedmioro dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1254
data nagrania: 21.08.2008
długość nagrania: 00:32:00
kraj: Litwa
miejscowość: Datnów (Dotnuva)
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Borkowska Weronika
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1254_Borkowska_Weronika_01
Życie codzienne; rodzina i gospodarstwo rolne rodziców;

[00:05:00, 01]
II wojna światowa - wspomnienia związane z przejściem frontu; miejscowy kościół i życie religijne; wspomnienie o rodzicach; służba ojca w wojsku;

[00:10:00, 01]
Powojenna kolektywizacja; rozpoczęcie nauki w szkole; ukończenie 3 klas szkoły podstawowej; praca w kołchozie;

[00:15:00, 01]
Poznanie przyszłego męża;

[00:20:00, 01]
Praca w kołchozie; narodziny dzieci; znajomość języka polskiego - nauka dzieci.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl