Portret Wiktor Bliznia
Urodził się 3 października 1925 w Glinciszkach, parafia Plusy w okolicach Brasławia (obecnie Białoruś). Jego rodzice mieli 25-hektarowe gospodarstwo. Ojciec – Władysław, urodził się również w Glinciszkach, matka pochodziła z parafii Plusy. Wiktor Bliznia miał siedmioro rodzeństwa. Skończy pięć klas szkoły powszechnej. Jego starszy brat został zmobilizowany w 1939 roku do polskiego wojska i walczył pod Wilnem. Podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej Wiktor Bliznia nie chodził do szkoły, uczył się jedynie języka rosyjskiego na kursach. Rodzicom zabrano gospodarstwo i wcielono ich do kołchozu. Podczas okupacji niemieckiej Wiktor Bliznia był od 1943 roku w partyzantce sowieckiej, by uniknąć wcielenia do armii niemieckiej, a jego brat służył w Armii Krajowej. Później Wiktor Bliznia został wcielony do 30 Batalionu Saperów 1. Armii Polskiej w ZSRR. Doszedł do Warszawy, Wrocławia i Drezna, gdzie 27 kwietnia 1945 został ranny w nogę i głowę. Sześć miesięcy spędził w szpitalach i przeszedł trzy operacje. Na początku 1946 roku wrócił do rodziców na Brasławszczyznę. W 1947 roku przyjechał do Dyneburga, gdzie podjął pracę na kolei. W 1953 roku ożenił się z Polką. Wiktor Bliznia został odznaczony orderem Virtuti Militari.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1152
data nagrania: 20.06.2008
długość nagrania: 00:57:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Bliznia Wiktor
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1152_Bliznia_Wiktor_01
Data urodzenia rozmówcy; wspomnienia o okupacjach; miejsce urodzenia rozmówcy; wspomnienie rodziny, służba brata w kawalerii polskiej i jego walka w pierwszych dniach wojny; imiona i pochodzenie rodziców; gospodarstwo rolne ojca;

[01, 00:05:02]
Nauka w szkole; nauczyciel Mackiewicz ze szkoły; zmiany w szkole z powodu wymiany okupanta; rozebranie szkoły; rana na wojnie; nauka rosyjskiego na kursach wieczorowych; dołączenie do partyzantki rosyjskiej, by uniknąć wcielenia do niemieckiego wojska;

[01, 00:10:03]
Służba brata w Armii Krajowej; wzięcie do Ludowego Wojska Polskiego do 30 Batalionu Saperów; szlak bojowy rozmówcy; poranienie 27 kwietnia 1945; powody dołączenia do sowieckiej partyzantki;

[01, 00:15:05]
Powrót do domu z partyzantki po przejściu frontu; szkolenie w Legnicy (błąd); wcielenie do polskiej armii; złe żywienie i warunki w wojsku; pokazowe rozstrzelanie żołnierza za dezercję;

[00:00:00] Bliznia_Wiktor_AHM_PnW_1152_02
Odprawienie oddziału na front w styczniu 1945; opis zniszczonej Warszawy i zabitych; przyjęcie przez ludność cywilną; bezludna i zrujnowana Warszawa; przejście przez zamarzniętą Wisłę na wysokości Warszawy;

[02, 00:05:00]
Przemyślenia o zniszczonej Warszawie; rozminowywanie Warszawy i burzenie grożących upadkiem ścian w ruinach; walki w okolicach Wrocławia; organizacja przeprawy przez Nysę Łużycką; pomyłka taktyczna dowództwa w walkach pod Dreznem; zdziesiątkowanie oddziału; rany w nogę i głowę;

[02, 00:10:05]
Problemy z gojeniem się ran; wspomnienie zniszczonego Wrocławia; nocna warta pod kwaterą gen. Koniewa; operacje rannej nogi; powrót w rodzinne strony;

[02, 00:15:00]
Opis warunków szpitalnych; groźba amputacji nogi; rozważania nad pozostaniem w Polsce lub powrotem w rodzinne strony; stryjeczny brat pozostał w Polsce; powrót do domu na początku 1946; wyjazd do pracy na kolei do Łotewskiej SRR; ślub w 1953;

[02, 00:20:09]
Żona Polka i dzieci; zniszczona Warszawa; radość warszawiaków na widok wojska; muzyka przy wkraczaniu do prawobrzeżnej Warszawy; ciężka wojna; śmierć wielu kolegów w wojsku;

[02, 00:25:00]
Powrót z wojska; bieda i głód tuz po wojnie; reakcja rodziny po powrocie z wojska; otrzymanie odznaczenia; polepszenie się warunków życia po wojnie; emerytura i dodatki kombatanckie z Polski;

[02, 00:30:00]
Opinia na temat wojny; życie w ZSRR; powojenne podróże po ZSRR; ocena komunizmu przez rozmówcę; otwarte kościoły i zburzenie cerkwi w Dyneburgu; prześladowanie młodzieży ze względu na religijność; kościół w Plusach po wojnie; wizyty rozmówcy na Brasławczyźnie; dwukrotne wyjazdy do rodziny do Polski.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl