Portret Weronika Kurszyc
Urodziła się 9 stycznia 1924 w Dyneburgu. Rodzina była w dobrej sytuacji materialnej, posiadali dom przy ulicy Kościelnej 38. Ojciec, Apolinary Gasperowicz, był agentem w kompanii Singer (maszyny do szycia), nie znał języka łotewskiego. Matka, Anna z domu Rutkowska, zajmowała się domem. Weronika Kurszyc miała starszą siostrę Zofię i młodszego brata (wstąpił do polskiej partyzantki i przedostał się do Polski). Mając 13 lat Weronika Kurszyc wstąpiła do polskiej drużyny zuchów, a później do drużyny harcerskiej. Skończyła siedem klas polskiej szkoły. Uczyła się też przez rok w łotewskiej szkole podstawowej. Następnie uczyła się w gimnazjum łotewskim. Po zakończeniu wojny Weronika Kurszyc skończyła ostatnią klasę otwartej wówczas ponownie polskiej szkoły. W 1948 roku wyjechała do Rygi, gdzie wyszła za mąż za Wiktora Kurszyca (był trenerem sportowym). Przez czterdzieści lat pracowała tam jako księgowa. Kilka razy wyjeżdżała do Polski w odwiedziny do brata. W 1980 roku, po śmierci męża, wróciła do Dyneburga. Na emeryturze zajmowała się pielęgnowaniem polskich grobów.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1151
data nagrania: 19.06.2008
długość nagrania: 01:05:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Kurszyc Weronika
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa, informacje o rodzicach i rodzeństwie 001 0:20 min

Opis organizacji polskich w Dyneburgu przed wybuchem wojny 001 ok. 3 min

Polska szkoła przed wojną 001 ok. 8 min

Gimnazjum łotewskie, zakończenie polskiej szkoły po zakończeniu wojny 001 ok. 11 min

Relacje z dziećmi w szkole łotewskiej, różne narodowości 001 ok. 20 min

Obecne relacje narodowościowe w Dyneburgu i w Rydze 002 0:01 min

Wkroczenie Niemców 002 ok. 5 min

Okupacja niemiecka 002 ok. 7 min

Przystąpienie brata do partyzantki 002 ok. 2 min

Utworzenie getta w Dyneburgu 002 ok. 9 min

Filmy w niemieckim kinie 002 ok. 11 min

Znajomość języków obcych, sposoby nauki 002 ok. 13 min

Wywózki podczas okupacji sowieckiej 002 ok. 15 min

Historia domu rodzinnego 002 ok. 17 min

Wycofanie się wojsk niemieckich 002 ok. 19 min

Stosunek do Niemców i Rosjan 002 ok. 20 min

Powojenne życie w Rydze, praca zawodowa, rodzina 002 ok. 22 min

Powrót do Dyneburga 002 ok. 27 min

Porównanie warunków życia w czasach ZSRR i dziś 002 ok. 28 min

Opis obecnego życia codziennego, kontakty z Domem Polskim 002 ok. 33 min

Opis żołnierzy rosyjskich 002 ok. 35 min

Wspólne życie z dokwaterowanym małżeństwem rosyjskim 002 ok. 35 min

Przedwojenne polskie harcerstwo 002 ok. 38 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl