Portret Jadwiga Bielska
Urodziła się 1 grudnia 1929 we wsi Ciuchniewicze w województwie nowogródzkim (z domu Jowsa). W 1935 roku mama Janiny Bielskiej została wdową z trójką dzieci. Prowadziła wspólne gospodarstwo z bratową. Jadwiga Bielska okres II wojny światowej spędziła w rodzinnej wsi. Przeżyła okupację sowiecką, niemiecką i ponowne wejście Sowietów w 1944. Po włączeniu tych terenów do Białoruskiej SRR, matka Jadwigi Bielskiej nie zdecydowała się na wyjazd do Polski. Ich gospodarstwo zostało włączone do kołchozu, w którym pracowali całą rodziną. W 1948 roku Jadwiga Bielska wyjechała do Baranowicz do pracy. Jako krawcowa podjęła pracę w szwalni. W 1952 roku wyszła za mąż. Pracowała tam do emerytury. Mąż był elektrykiem i pracował w fabryce obuwia. Mieli trzech synów. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1062
data nagrania: 07.07.2008
długość nagrania: 01:01:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Baranowicze (Baranawiczy)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Bielska Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] Bielska_Jadwiga_AHM_PnW_1062_01
Przedstawienie siebie i rodziny (śmierć ojca w 1935, pozostawienie matki i dzieci na gospodarstwie, ciężka praca na gospodarstwie podczas okupacji sowieckiej); dalsze losy powojenne (praca, małżeństwo, dzieci);

[00:05:06]
Opis domu rodzinnego i gospodarstwa rolnego; silne więzy rodzinne w domu Jadwigi Bielskiej; pomoc matce przy gospodarstwie i domu w dzieciństwie;

[00:10:08]
Pójście Jadwigi Bielskiej do szkoły podstawowej oddalonej 3 km od domu; kontynuacja nauki po wkroczeniu Sowietów;

[00:15:01]
Otwarcie przez Sowietów szkoły we wsi Ciuchniewicze, w której mieszkała Jadwiga Bielska;
Wspomnienia z okupacji niemieckiej 1941; walki partyzantów z Niemcami we wsi; stosunek J. Bielskiej do partyzantów;

[00:20:11]
Okupacja sowiecka (wywózki i deportacje na Sybir z okolicznych wsi); wspomnienie J. Bielskiej dotyczące wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939; reakcje mieszkańców wsi na wkroczenie Sowietów;

[00:25:07]
Wycofywanie się Niemców w 1944; ucieczka mieszkańców wsi do lasu; wkroczenie Armii Czerwonej; zmuszenie matki J. Bielskiej do zapisania się do kołchozu, zabranie gospodarstwa;

[00:30:01]
Strach przed kradzieżami i grabieżą ze strony Sowietów; zamknięcie pobliskiego kościoła; działalność kościoła w Baranowiczach, wspomnienie o księdzu Stanisławie Rogowskim;

[00:35:03]
Otwarte praktykowane katolicyzmu (ślub, chrzciny, nauka religii w szkole) w rodzinie Jadwigi Bielskiej;

[00:00:00] Bielska_Jadwiga_AHM_PnW_1062_02
Zapisywanie się ludzi do partii; praca J. Bielskiej jako krawcowa w fabryce; opowieść o synach, wnukach;

[00:05:00]
Dalsze losy synów i wnuków Jadwigi Bielskiej;

[00:10:10]
Przyczyny pozostania na Białorusi, wyjazd do Polski i dalsze losy brata mamy, kontakty z dziećmi brata mamy; Boże Narodzenie i Wielkanoc w domu rodzinnym J. Bielskiej;

[00:15:03]
Dalsze wspomnienia dotyczące Bożego Narodzenia (dania, ubieranie choinki, śpiewanie kolęd po polsku); wspomnienia wojenne – strach przed partyzantami, przed Niemcami; stosunek do ludności żydowskiej;

[00:20:17]
Wspomnienia o mężu i zgodnym małżeństwie.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl