Portret Stanisław Bejnarowicz
Urodził się 18 listopada 1921 w powiecie iłuksztańskim (Łotwa), w polskiej rodzinie o ziemiańskich korzeniach. Rodzice dzierżawili spory majątek ziemski od hrabiego Zyberk-Platera. Jeszcze przed wojną rodzina Bejnarowiczów przeniosła się do Rygi, gdzie otworzyła sklep wielobranżowy. Stanisław Bejnarowicz ukończył tu szkołę powszechną i gimnazjum. Dostał się na studia ekonomiczne, w dalszej nauce przeszkodził mu jednak wybuch wojny. Rodzina szczęśliwie przetrwała okupację. 
Po wojnie Stanisław Bejnarowicz zajął się pracą zawodową.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1029
data nagrania: 08.08.2008
długość nagrania: 01:14:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Ryga (Rīga)
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Bejnarowicz Stanisław
Streszczenie relacji z minutnikiem

Rodzina i pochodzenie Stanisława Bejnarowicza. 001 ok. 1 min

Nauka w polskiej szkole powszechnej w Rydze. 001 ok. 3,5. min

Nauka w gimnazjum. 001 ok. 5,5. min

Współczesne pokolenie Polaków w Rydze – znajomość j. polskiego. 001 ok. 7,5. min

Opis funkcjonowania współczesnej polskiej szkoły w Rydze. 001 ok. 10,5. min

Napaść Sowietów na Łotwę. 001 ok. 11,5. min

Drugie wejście Sowietów i ich pozostanie. 001 ok. 12,5. min

Prezentacja Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. 001 ok. 15. min

Poczucie polskości i tęsknota za krajem. 001 ok. 16. min

Losy rodzeństwa. 001 ok. 19. min

Szlacheckie pochodzenie rodziny. 001 ok. 21. min

Dzieciństwo i dziecięce zabawy. 002 ok. 1. min

Kontakty z hrabiami Zyber-Platerami. 002 ok. 4. min

Sklep wielobranżowy rodziców w Rydze. 002 ok. 4,5. min

Służba wojskowa stryja w 1920 roku i jego późniejsze losy. 002 ok. 7. min

Dzień nauki w przedwojennej polskiej szkole powszechnej. 002 ok. 11,5. min

Rozpoczęcie nauki na uniwersytecie (przed wojną, kierunek: ekonomia). 010 ok. 14. min

Początek wojny na Łotwie (1941 rok). 002 ok. 16. min

Niemcy uciekający przed Sowietami. 002 ok. 17. min

Epizod wojenny związany z pracą na kolei. 002 ok. 18. min

Problemy z metryką podczas wojny. 003 ok. 1. min

Wieści o sprawie katyńskiej podczas wojny. 003 ok. 5. min

Praca zawodowa po wojnie. 003 ok. 7,5. min

Kontakty z Polską (kuzyn w Polsce). 003 ok. 9. min

Wizyty w Polsce 003 ok. 10,5. min

Powody pozostania na Łotwie 003 ok. 16,5. min

P. Bejnarowicz ożenił się z Polką. 003 ok. 18. min

Praca p. Bejnarowicza na kierowniczym stanowisku handlowym. 003 ok. 20. min

Getto w Rydze. 003 ok. 21,5. min

Utworzenie kołchozów. 003 ok. 23,5. min

Wywózki na Wschód za Sowietów. 003 ok. 24,5. min

Starania o Kartę Polaka. 003 ok. 26. min

Piosenka „Maszerują chłopcy, maszerują...”. 003 ok. 28. min

Podsumowanie życia. 003 ok. 30 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl