Portret Urszula Szymańska
Urodziła się w Pińsku 3 marca 1932 i tutaj spędziła całe życie. Miała siostrę bliźniaczkę – Barbarę. Ojciec, Mikołaj Szymański, również urodzony w Pińsku, pracował w tamtejszym porcie. Matka, Helena z domu Lejsztern, urodzona w Grodnie, zajmowała się domem. 1 września 1939 roku rozpoczęła naukę w pierwszej klasie szkole podstawowej w Pińsku, jej edukację w polskiej szkole przerwał wybuch wojny. Pomimo okupacji sowieckiej przez cztery lata uczyła się w języku polskim. Po zakończeniu II wojny światowej rodzina Szymańskich nie zdecydowała się na wyjazd do Polski. Urszula Szymańska ukończyła szkołę pielęgniarską, a później kurs księgowości. Pracowała jako księgowa aż do emerytury. Urszula Szymańska wielokrotnie wyjeżdżała do Polski. Nie wyszła za mąż. Przez lata była zaangażowana w życie kościoła, blisko związana z kardynałem Kazimierzem Świątkiem. Pracowała przy remoncie katedry.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1025
data nagrania: 08.05.2008
długość nagrania: 01:26:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Szymańska Urszula
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (rodzice, siostra bliźniaczka – Barbara, rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie 1 września 1939 roku, losy powojenne, praca w księgowości); 0001, ok. 1 min

Pińsk przed II wojną światową (duża społeczność żydowska); 0001, ok. 10 min

Polska szkoła, aresztowanie i zesłanie dyrektora na Syberię; 0001, ok. 11 min

Powody pozostania w Pińsku po wojnie (choroba ojca, wiara że Kresy Wschodnie wrócą do Polski); 0001, ok. 16 min

Praca ojca w pińskim porcie przed wojną (pogłębianie rzek), w czasie wojny i po – wydawanie narzędzi innym pracownikom portu, opis portu przed wojną; 0001, ok. 17 min

Opis rynku nad rzeką – przedwojenne targi handlowe; 0001, ok. 22 min

Kościół jezuitów na placu 3 Maja (dziś Plac Lenina), trumna Andrzeja Boboli w podziemiach, bombardowanie kościoła we wrześniu 1939; 0001, ok. 26 min

Remont katedry w Pińsku za czasów ks. Świątka w latach 70., praca społeczna i zaangażowanie w odbudowę kościoła sióstr Szymańskich; 0001, ok. 31 min

Okupacja sowiecka (wywózki na Sybir, aresztowanie wielu księży); 0001, ok. 36 min

Okres powojenny, modlitwy w kościele bez księdza; 0001, ok. 39 min

Podtrzymywanie polskości w Pińsku przez kardynała Kazimierza Świątka; 0001, ok. 40 min

Wspomnienie o księdzu kardynale Kazimierzu Świątku i jego psie Asie; 0002, od początku

Budowa seminarium duchownego w Pińsku w latach 2000., zbieranie funduszy, przywożenie materiałów z Polski; 0002, ok. 8 min

Okupacja sowiecka, nauka w rosyjskiej szkole, nauczanie przedmiotów przez kilku polskich nauczycieli w języku polskim; 0002, ok. 13 min

Getto żydowskie w czasie okupacji niemieckiej; 0002, ok. 16 min

Ukrywający się Żydzi, egzekucje; 0002, ok. 18 min

Żydowskie dzieci, dwie synagogi w Pińsku; 0002, ok. 24 min

Spotkanie po wojnie grupy Żydów przez Urszulę Szymańską, oprowadzanie ich po mieście i pokazywanie miejsc związanych z przedwojenną społecznością żydowską (synagogi, cmentarz, miejsca kaźni z czasów wojny); 0002, ok. 27 min

Okupacja sowiecka – deportacje wielu rodzin polskich, podawanie jedzenia osobom wywożonym na Syberię i zamkniętym w pociągach; 0002, ok. 30 min

Częste wyjazdy do Polski po wojnie w odwiedziny do rodziny, losy powojenne Urszuli Szymańskiej i jej siostry Barbary; 0002, ok. 33 min

Wspomnienie o przedwojennych sklepach żydowskich i dobrych towarach; 0002, ok. 39 min

Zesłanie ks. Kazimierza Świątka na Syberię; 0002, ok. 42 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl