Urodził się w 1931 roku na Ukrainie. Rodzice rozwiedli się zaraz po jego narodzinach, do Kazachstanu został deportowany tylko z matką, jej rodzicami i dwoma braćmi. Wychował się w Kazachstanie, mieszkał z matką i ojczymem, który doświadczył represji stalinowskich (spędził 10 lat w więzieniu). Marcin Baszyński skończył 4 klasy szkoły podstawowej, następnie kurs mechanika. Całe życie pracował w kołchozie, jako kierowca i mechanik. W trakcie wojny nie był wcielony do wojska, został zabrany do tzw. trudoarmii. Ożenił się.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0972
data nagrania: 29.09.2008
długość nagrania: 00:55:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Pietrowka
autor nagrania: Kindziuk Anna
Baszyński Marcin
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa, powody deportacji do Kazachstanu, transport 001 0.00 – 2.15 min

Adaptacja do nowych warunków, praca, organizacja kołchozów – 001 2.15-3.45 min

Relacje z ojcem – 001 3.45-4:15 min

Praca w kołchozie, szkoła, życie bez ojca, ojczym – 001 5:50 min

Okres wojny, szczególnie trudne warunki życia, trudoarmia – 001 5.50-7:20 min

Represje stalinowskie, cenzura, aresztowanie ojczyma - art. 58 – 001 7.20-8:36 min

Okres wojny i zaraz po wojnie (kołchozy, sowchozy) – 001 8.36-11:10 min

Język codziennej komunikacji miedzy zesłanymi Polakami, podejście do języka i swego pochodzenia – 001 11.10-13.30 min

Szkoła – 001 13.30-15.05 min

Praca zawodowa – 001 15.05-16.20 min

Życie bez ojca , pojawienie się ojczyma – 001 16.20-17.22 min

Podziemne życie religijne – 001 17.22-20.15 min

Stosunki między deportowanymi Polakami – 001 20.15-22.00 min

Wizyta w Polsce – 001 22.00-22.50 min

Codzienne życie, wolny czas – 001 22.50-24.48 min

Wybuch wojny, okres wojny, relacje między ludźmi w tym czasie, śmierć z głodu – 001 24.50-23.18 min

Koniec wojny – 001 23.18-28.55 min

Polska armia, Polacy, którzy zostali po wojnie w Ojczyźnie – 001 28.55-30.50 min

Codzienność w czasie wojny, relaks, kino – 001 30.50-32.10 min

Charakterystyka deportowanych Polaków – 001 32.10-33.13 min

Zmiany po wojnie – 001 33.13-34.00 min

Represje stalinowskie, ojczym w więzieniu, warunki życia więziennego – 001 34.00-36.09 min

Śmierć Stalina, polepszenie warunków życia – 002 2.46-5.58 min

Znajomość z żoną – 002 5.58-7.57 min

Szansa powrotu do Polski – 002 7.57-9.45 min

Polskie organizacje w Kazachstanie – 002 9.45-10.25 min

Stosunek do Polski, własna świadomość narodowa – 002 10.25-11.20 min

Wizyta w Polsce, świętowanie Nowego Roku – 002 11.20-12.55 min

Świadomość narodowa potomków deportowanych Polaków, stosunek do Polski, powody, dla których Polacy nie starają się wrócić do Ojczyzny - 002 12.55-15.20 min

Kościół, Polski Dom, nauczyciele języka polskiego – 002 15.20-17.00 min

Stosunek do przeszłości, przeżytych wydarzeń – 002 17.00-19.15 min

fragmenty nagrania