opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0952
data nagrania: 10.09.2008
długość nagrania: 00:50:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Zaleszczyki (Zaliszczyky)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Szwyhar Onufry
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0952_Szwyhar_Onufry_01
Ukończenie szkoły i wstąpienie do seminarium duchownego; posługa kapłańska; wizyta w Polsce;

[00:05:00, 01]
Losy rodziców; koniec wojny; ojciec – przewodniczący kołchozu; powołanie na księdza;

[00:10:00, 01]
Prześladowania księży w ZSRR; obowiązkowa służba wojskowa; pobyt w wojskowym areszcie i szpitalu; znajomość modlitw w j. polskim;

[00:15:00, 01]
Miejscowa synagoga i wspólne modlitwy z Żydami;

[00:20:00, 01]
Powstanie kołchozu po wojnie; miejscowi Żydzi (wieś Chartanowce); partyzanci w czasie wojny;

[00:25:00, 01]
Wywózki na Syberię; prześladowania księży i zakonnic; powojenny głód;

[00:30:00, 01]
Powojenne przesiedlenia: wyjazdy Polaków i osiedlanie Łemków; życie religijne w ZSRR w latach 60. i 70.;

[00:35:00, 01]
Życie religijne i udzielnie chrztów; odprawianie pogrzebów w tajemnicy przed władzami komunistycznymi;

[00:40:00, 01]
Małżeństwo – potajemny ślub w cerkwi (1966); tożsamość narodowa; stosunek do polskości;

[00:45:00, 01]
Reakcje na śmierć Stalina; rozpad ZSRR i radość z powstania niepodległej Ukrainy.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl