Urodził się 12 maja 1935 w Pance na Bukowinie (wówczas Rumunia). Do 1944 roku uczęszczał do rumuńskiej szkoły, w której ukończył 4 klasy. Podczas okupacji sowieckiej dojeżdżał do szkoły w Storożyńcu. Ojciec Ferdynanda Krasowskiego został w 1944 roku zmobilizowany do wojska. Po wojnie nie wrócił na Bukowinę, pozostał w Polsce i zamieszkał w Zielonej Górze. W 1952 roku Ferdynand Krasowski wyjechał do Dnieprodzierżyńska do pracy w kołchozie. Po roku odszedł z kołchozu i parał się różnych zajęć, m.in. pracował przy budowanie zbiorników wodnych. Miał dwoje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0909
data nagrania: 19.05.2008
długość nagrania: 00:52:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Panka
autor nagrania: Wylegała Anna
Krasowski Ferdynand
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0909_Krasowski_Ferdynand_01
Pochodzenie rodziny; nauka w szkole rumuńskiej; wkroczenie Sowietów w 1944 roku; zmobilizowanie ojca do wojska (po wojnie nie wrócił z Polski, Ferdynand Krasowski pozostał z matką na Bukowinie);

[00:05:00, 01]
II wojna światowa; pobyt ojca po wojnie w Polsce w Zielonej Górze; pierwsza praca w wieku 16 lat;

[00:10:00, 01]
Praca matki w tartaku; okupacja sowiecka: wyjazd do pracy w kołchozie w Dnieprodzierżyńsku; zmiana pracy (poszukiwanie zajęcia); praca przy budowie zbiornika wodnego;

[00:15:00, 01]
Wyjazd do Krzywego Rogu; komisja wojskowa i powołanie do wojska: służba w marynarce wojennej na Morzu Czarnym; zatrudnienie w kopalni w Krzywym Rogu;

[00:20:00, 01]
Praca w kopalni do emerytury; opowieść o korzeniach rodzinnych;

[00:25:00, 01]
Problemy zdrowotne siostry i jej śmierć; powrót Ferdynanda Krasowskiego w strony rodzinne, by zaopiekować się samotną matką; rozstanie z żoną;

[00:00:00] AHM_PnW_0909_Krasowski_Ferdynand_02
Pochodzenie rodziców i dziadków;

[00:05:00, 02]
Relacje między Polakami a innymi narodowościami; Niemcy w Pance przed II wojną światową;

[00:10:00, 02]
Losy Bukowiny po I wojnie światowej; wielonarodowa społeczność;

[00:15:00, 02]
Początek II wojny światowej na Bukowinie; sojusz Rumunii z Hitlerem; ojciec Ferdynanda Krasowskiego nie mógł walczyć w wojsku rumuńskim ze względu na polskie pochodzenie.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl