Urodziła się 23 marca 1934 w Pance (wówczas Rumunia). Jej rodzice byli rolnikami. Weronika Sawczuk skończyła jedną klasę szkoły polskiej, następnie chodziła do szkoły rumuńskiej. W 1944 roku, po wkroczeniu do wsi Sowietów, jej ojciec został wysłany na front, walczył w Wojsku Polskim. Po powrocie do domu nie zdecydował się – w odróżnieniu od swoich 5 braci – na wyjazd do Polski. Weronika Sawczuk pracowała po wojnie na różnych stanowiskach, m.in. jako opiekunka w przedszkolu, pracownik piekarni, cegielni i rzeźni. Wyszła za mąż za Ukraińca, jednak jej rodzina kultywowała wiarę katolicką.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0908
data nagrania: 19.05.2008
długość nagrania: 00:48:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Panka
autor nagrania: Wylegała Anna
Sawczuk Weronika
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo, szkoła. Codzienność współczesna; 001 ok. 1 min

Praktyki religijne, polskość rozumiana jako katolicyzm. Przekazywanie wiary w rodzinie, praktyki religijne dzisiaj; 003 ok. 3 min

Praktyki religijne za Sowietów. Pierwsza komunia święta. Szkoła rumuńska; 003 ok. 7 min

Rodzice, język ukraiński w domu, polska tożsamość 003 ok. 12 min

Szkoła polska. Ucieczka Polaków z Bukowiny; 003 ok. 14 min

Rumuni i Ukraińcy w Pance dzisiaj i przed wojną; stosunki z Polakami; 003 ok. 18 min

Partyzanci ukraińscy pod koniec wojny, banderowcy, okradający wieś. Komsomolcy niszczą małą kapliczkę, Polacy bronią dużej kaplicy; 003 ok. 20 min

Kołchoz i jego funkcjonowanie, dobrowolne zapisywanie się ludzi do kołchozu; 003 ok. 29 min

Ojciec na wojnie od 1945, w WP przy Armii Czerwonej; wkroczenie Sowietów, „nastanie porządku” – kary, podatki; 003 ok. 33 min

Obchodzenie świąt religijnych dawniej i dziś; chrzczenie dzieci, śluby; 003 ok. 38 min

Polacy wyjeżdżają do Polski po 1945, część zostaje. Odwiedziny w Polsce u krewnych przed 1990; 003 ok. 45 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl