Portret Janina Krywicka
Urodziła sięw 1932 roku w Podbrodziu na Wileńszczyźnie. Zaraz po narodzinach Janiny Krywickiej rodzina przeprowadziła się do Postaw - miasteczka oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów na północny wschód od Podbrodzia. Tam Janina Krywicka spędziła dzieciństwo. Naukę rozpoczęła w 1939 roku, uczęszczała do rosyjskiej szkoły. Po wojnie rodzina Janiny Krywickiej wyjechała do Dyneburga. W Dyneburgu Janina Krywicka skończyła Technikum Medyczne. Wyszła za mąż, mieszkała kolejno w Kazachstanie, Wołgogradzie, na Krymie. Pracowała jako epidemiolog w stacjach sanitarnych. W 1969 roku, po śmierci męża, wróciła do Dyneburga.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0897
data nagrania: 24.06.2008
długość nagrania: 01:43:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Krywicka Janina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Okres przedwojenny (dzieciństwo w Postawach) 001 od początku;

I okupacja sowiecka (wejście Sowietów do miasteczka, język rosyjski w polskiej szkole, werbowanie dzieci do Oktiabrata) 001 od 02.15 min

Okupacja niemiecka (front – walki rosyjsko-niemieckie na przedmieściach Postaw, pojedynki z partyzantami, szkoła z j. białoruskim, spalenie szkoły przez Niemców, konspiracja – opowieść o nauczycielce, działaczce AK; Żydzi – Getto) 001 od 05.00 min

II okupacja sowiecka (prześladowanie Kościoła – historia o zdejmowaniu krzyża z wieży, zastraszanie dzieci w szkołach z powodu chodzenia do kościoła) 001 od 14.25 min

Okres powojenny (przeprowadzka do Dyneburga, Technikum Medyczne, Ślub i w skrócie perypetie związane ze zmianami miejsca zamieszkania) 001 od 21.40 min

Pobyt w Kazachstanie (opis zastanej sytuacji, życie tamtejszej ludności - ich zwyczaje i tradycje, trudy pracy w stacji epidemiologicznej, kontakty z mieszkającymi tam Polakami – zwykle byłymi zesłańcami, praca męża w bazie kosmicznej) 002 od początku;

Wywózki na Syberię (historie wywiezionych sąsiadów) 002 od 22.10 min

Okres przedwojenny (anegdoty z życia codziennego, opowieści rodzinie ojca, opowieści o rodzinie mamy, tradycje i święta) 003 od początku;

Bombardowania (bomba na podwórku domu, ukrywanie się w piwnicach) 003 od 11.00 min

Żydzi w czasie okupacji niemieckiej (opowieści o Żydach mieszkających w okolicy i co się z nimi działo w czasie okupacji niemieckiej, getto w Postawach, rozstrzeliwanie Żydów w miejskim parku, ukrywanie się Żydów w polskich domach) 003 od 18.00 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl