Portret Wanda Bielanowicz
Urodziła się 27 stycznia 1926 w miejscowości Zabłocie koło Baranowicz. Wcześnie straciła matkę; rozpoczęła pracę w rodzinnym gospodarstwie rolnym, w związku z czym ukończyła jedynie 4 klasy szkoły podstawowej. Wanda Bielanowicz spędziła wojnę w rodzinnej wsi. Podczas walk niemiecko-sowieckich zginął jej dziadek. W 1944 roku w okolicy wybuchła epidemia tyfusu, w czasie której zmarli jej ojciec i babcia. Po wojnie Wanda Bielanowicz wyszła za mąż i przeprowadziła się do Nieświeża. Pracowała w sowchozie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0885
data nagrania: 07.07.2008
długość nagrania: 01:34:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Baranowicze (Baranawiczy)
autor nagrania: Urbanek Joanna
Bielanowicz Wanda
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] Bielanowicz_Wanda_AHM_PnW_0885_01
Dzieciństwo (wczesna śmierć matki, przerwanie nauki i pomoc przy dużym gospodarstwie rolnym; śmierć ojca podczas epidemii tyfusu w 1944, osierocenie dzieci); trudna sytuacja materialna podczas II wojny światowej, groźba wywózki rodziny na Sybir, jako tzw. „kułaków”; dalsze losy po wojnie (zamążpójście - mąż wyznania prawosławnego, dzieci, śmierć syna w wypadku samochodowym, wnuki);

[00:05:03]
Wspomnienie najścia grupy partyzantów do domu Wandy Bielanowicz w czasie wojny; zamordowanie sołtysa wsi przez partyzantów, zabieranie jedzenia i trzody chlewnej;

[00:10:22]
Przedwojenna, polska szkoła na wsi, możliwości edukacyjne, nauczycielki z Wilna i Lidy; religijność; o rodzinnych grobach na cmenatarzu w Nowej Myszy;

[00:15:00]
Rodzinna wieś Zabłocie przed wojną - większość mieszkańców prawosławna; życie religijne przed wojną, odprawianie nabożeństw majowych i czerwcowych w domach sąsiadów; chodzenie do kościoła do oddalonej kilka kilometrów wsi Nowa Mysz; ciężka praca w sowchozie przy sianiu zboża; wspomnienie o byłym narzeczonym, który wyjechał do Polski i stamtąd przesyłam prezenty;

[00:20:11]
Wywózki na Sybir z rodzinnej wsi w 1940 r.; kradzieże jedzenia i strach przed partyzantami;
śmierć ojca i babci na tyfus w 1944 r.; zachorowanie Wandy Bielanowicz na tyfus;

[00:25:00]
Pogrzeb ojca i babci; deportacje rodzin osadników polskich ze wsi Zabłocie podczas okupacji sowieckiej;

[00:30:17]
Dalsze losy rodziny Wandy Bielanowicz (pochówek męża i reszty rodziny w Nowej Myszy); chrzest córki w kościele katolickim; zamknięcie kościoła i otwarcie w budynku szkoły, życie religijne w okresie komunistycznym; życie religijne w okresie powojennym;

[00:35:06]
Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej; śmierć dziadka Wandy Bielanowicz podczas wkraczania wojsk niemieckich;

[00:40:14]
Wojska niemieckie stacjonujące w okolicach rodzinnej wsi;

[00:00:00] Bielanowicz_Wanda_AHM_PnW_0885_02
Armia Czerwona we wsi Zabłocie w 1944; zauroczenie Wandy Bielanowicz młodym żołnierzem Armii Czerwonej; prośba żołnierza rosyjskiego do ojca Wandy Bielanowicz o jej rękę (pisanie listów i wysyłanie paczek z Niemiec); wizyta tego żołnierza u Wandy Bielanowicz po wojnie;

[00:05:00]
Pierwsze próby zeswatania Wandy Bielanowicz w czasie II wojny światowej; zamążpójście;

[00:10:01]
Ślub w kościele w Baranowiczach, małżeństwo, rodzina męża;

[00:15:12]
Warunki pracy w sowchozie; współczesne losy dzieci Wandy Bielanowicz (dwóch córek i syna);

[00:20:25]
Kradzieże zboża i kartofli z sowchozu;

[00:25:07]
Narodziny córki w 1946 r. i pierwszy poród odbierany przez wiejską „babkę”; szybki powrót do pracy po porodzie;

[00:30:00]
Ciężka praca w sowchozie; chrzciny dzieci w kościele;

[00:35:12]
Życie religijne w okresie komunistycznym, zamykanie kościołów, brak zgody na obsadzenie parafii;

[00:40:04]
Księża służący w kościele katolickim w rodzinnych stron Wandy Bielanowicz;

[00:45:10]
Księża z kościoła w Baranowiczach.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl