Urodziła się w 1929 roku w Łodzi. Jej ojciec był Ukraińcem, a matka Polką. Nie miała rodzeństwa. Matka pracowała w szwalni. Wojnę przeżyła wraz z rodzicami w Łodzi. Po wojnie ojciec zdecydował się na dobrowolny wyjazd wraz z rodziną do Żółkwi. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0845
data nagrania: 22.07.2008
długość nagrania: 00:49:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Żółkiew (Żowkwa)
autor nagrania: Wylegała Anna
Skalecka Edwarda
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0845_Skalecka_Edwarda
Pochodzenie rodziców: matka Polka i ojciec Ukrainiec; poznanie się rodziców w Łodzi; dzieciństwo w Łodzi;

[00:05:00, 01]
Życie codzienne w Łodzi w latach 30.; praca matki w szwalni; nauka w szkole przed wojną; przedwojenni mieszkańcy Łodzi; fabryki w mieście;

[00:10:00, 01]
Początek II wojny światowej; warunki życia codziennego w czasie okupacji;

[00:15:00, 01]
Getto w Łodzi; wywózki Żydów do obozów zagłady;

[00:20:00, 01]
Koniec wojny; przesiedlania ludności; decyzja ojca o wyjeździe na Ukrainę; wyjazd Edwardy Skaleckiej wraz z rodzicami do Żółkwi;

[00:25:00, 01]
Nauka języka ukraińskiego; rozmowy w domu w j. polskim; wrażenia po przyjeździe do Żółkwi - zniszczenia wojenne w mieście; warunki mieszkaniowe;

[00:30:00, 01]
Polacy wyjeżdżający z Żółkwi (repatriacje); otwarcie kościoła w Żółkwi;

[00:35:00, 01]
Życie codzienne; nauka j. ukraińskiego;

[00:40:00, 01]
Mieszkańcy Żółkwi; brak przesiedleńców z Polski; kontakty w Ukraińcami.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl