Urodziła się w 1928 roku w Żółkwi (II RP). Jej rodzice pracowali w gospodarstwie rolnym. Ojciec zmarł w 1938 roku. Maria Salo pozostała sama z matką i piątką rodzeństwa. Ukończyła 4 klasy szkoły podstawowej. Całą wojnę spędziła w rodzinnej Żółkwi. Po zakończeniu wojny wyszła za mąż i wraz z mężem podjęła decyzję o pozostaniu w Żółkwi. Cała rodzina Marii Salo (w tym matka) wyjechała do Polski po wojnie. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0844
data nagrania: 21.07.2008
długość nagrania: 01:09:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Żółkiew (Żowkwa)
autor nagrania: Wylegała Anna
Salo Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0844_Salo_Maria_01
Rodzice Marii Salo; śmierć ojca w 1938 roku i pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny; rodzeństwo Marii Salo;

[00:05:00, 01]
Wyjazdy do Polski po wojnie; decyzja o pozostaniu na Ukrainie; Karta Polaka; miejscowy kościół;

[00:10:00, 01]
Życie codzienne; pomoc materialna od kościoła;

[00:15:00, 01]
Praca rodziców u bogatych gospodarzy i własne gospodarstwo; wybudowanie domu w Żółkwi przed wojną; zwyczaje bożenarodzeniowe i wielkanocne przed wojną;

[00:20:00, 01]
Dobre stosunki z Ukraińcami i Żydami przed wojną; ukrywanie się przed bandami w polu (II wojna światowa); stosunki polsko-ukraińskie;

[00:25:00, 01]
Szkoła przed wojną; Żydzi z Żółkwi; zagłada Żydów; getto w Żółkwi;

[00:00:00] AHM_PnW_0844_Salo_Maria_02
Ukrywanie Żydów przez miejscową ludność; zajmowanie pożydowskich domów po wojnie przez przyjezdnych Ukraińców i Rosjan;

[00:05:00, 02]
Miejscowi Żydzi ocaleni z Zagłady; wyjazdy ocalałych do Izraela;

[00:10:00, 02]
Przedwojenna Żółkiew; warunki życia (bieda, brak pracy); wybuch wojny;

[00:15:00, 02]
Deportacje na Syberię w czasie okupacji sowieckiej; egzekucje ludności w zamku (masakra więzienna NKWD, 1941);

[00:20:00, 02]
Wyjazdy Polaków z Żółkwi po wojnie;

[00:20:00, 02]
Stosunki narodowościowe w Żółkwi po wojnie; pozamykanie kościołów po wojnie; życie religijne;

[00:25:00, 02]
Życie codzienne po wojnie; zamknięcie kościołów;

[00:30:00, 02]
Wojskowe koszary w Żółkwi;

[00:35:00, 02]
Zmiana nazwy miasta z Nesterow na Żółkiew.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl