Portret Marcelina Baszyńska
Urodziła się 27 maja 1924 we wsi Huta Justynówka (Polski Rejon Narodowy ze stolicą w Marchlewsku, Ukraińska SRR). W 1930 roku jej ojciec nie zgodził się na wstąpienie do kołchozu i uciekł z całą rodziną do Żytomierza. Po roku ojciec Marceliny Baszyńskiej zmarł, matka zmuszona została do oddania dzieci do domu dziecka. Z domu dziecka Marcelinę Baszyńską zabrała do siebie ciotka mieszkająca na wsi, w Nowym Zawodzie. Po kilku latach rodzinie udało się połączyć i przeprowadzić z powrotem do Żytomierza. Tam Marcelina Baszyńska ukończyła wieczorowo szkołę podstawową, potem technikum handlowe. W Żytomierzu przeżyła okupację niemiecką, kilkakrotnie uciekała z transportu na roboty do Niemiec. Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną w 1944 roku Marcelina Baszyńska pracowała w szpitalu przyfrontowym. W 1946 roku wyszła za mąż i przeprowadziła się na wieś, gdzie mąż dostał pracę jako nauczyciel. Do emerytury pracowała w sklepie, jako sprzedawczyni i kierowniczka sklepu.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0839
data nagrania: 06.06.2008
długość nagrania: 00:49:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Żytomierz (Żytomyr)
autor nagrania: Wylegała Anna
Baszyńska Marcelina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Część autobiograficzna; aresztowane ojca, wyjazd do Żytomierza; pobyt w domu dziecka; szkoła. Początek wojny w Żytomierzu. Praca w szpitalu przyfrontowym w 1944 roku. 001 ok. 1 min

Wieś rodzinna, Huta Justyniwka; przymusowa kolektywizacja, represjonowanie ojca; odmowa wstąpienia do kołchozu; śmierć ojca; losy rodziny po śmierci ojca; pobyt w domu dziecka; praca zawodowa w sklepie; praca w szpitalu wojskowym; okupacja niemiecka 001 ok. 9 min

Okupacja niemiecka; ucieczka z wywózki na roboty do Niemiec. 001 ok. 17 min

Żydzi w Żytomierzu, Holokaust; ratowanie Żydów; wyzwolenie Żytomierza. 001 ok. 28.15 min

Kościół, spowiedź; język polski w kościele dzisiaj, język ukraiński w domu w dzieciństwie; tożsamość polska; losy rodzinne. 001 ok. 39 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl