Portret Helena Szakiel
Urodziła się w 1926 roku we wsi Łukszy (powiat brasławski), miała cztery siostry, rodzice zajmowali się własnym gospodarstwem. Przed wojną ukończyła 4 klasy polskiej szkoły. Po wojnie pracowała w radzie wiejskiej. Po wyjściu za mąż w 1952 roku wyjechała do Łotwy. Pracowała jako księgowa w fabryce. Urodziła dwie córki.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0817
data nagrania: 20.06.2008
długość nagrania: 00:47:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Szakiel Helena
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0817_ Szakiel_Helena_01
Nauka w szkole przed wojna i po jej wybuchu; praca po wojnie w radzie wiejskiej; wyjście za mąż i wyjazd do Łotwy w latach 50.;

[00:05:00, 01]
Siostry rozmówczyni; wspomnienia związane ze szkołą - ukończenie 4 klas polskiej szkoły przed wojną; gospodarstwo rolne rodziców; pomaganie rodzicom w gospodarstwie;

[00:10:00, 01]
Śmierć matki w wieku 52 lat; wybuch wojny w 1939 roku; partyzancki ukrywający się w okolicznych lasach; rok 1944 - początek tworzenia kołchozów przez Sowietów;

[00:15:00, 01]
Powstawanie kołchozów; praca w radzie wiejskiej (czytanie i pisanie - niezbędne umiejętności); życie religijne po wojnie;

[00:20:00, 01]
Życie religijne po zamieszkaniu w Łotwie;

[00:25:00; 01]
Wspomnienia związane z okupacją niemiecką; powojenne wyjazdy do Polski;

[00:30:00, 01]
Okres okupacji sowieckiej; koniec wojny i powstanie kołchozów;

[00:35:00, 01]
Wyjście za mąż (początek lat 50.); decyzja o wyprowadzce do Łotwy; praca jako księgowa w fabryce; kontakty z siostrami i rodziną.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl