Portret Anna Birukowska
Urodziła się w 1928 roku jako córka rolnika we wsi Kirkole w powiecie brasławskim. Miała sześcioro rodzeństwa. Po wybuchu II wojny światowej musiała przerwać rozpoczętą w 1938 roku naukę w polskiej szkole i zaczęła pomagać rodzicom w gospodarstwie. Ojciec – żołnierz z czasów I wojny światowej – przez całą II wojnę ukrywał się ze względu na swoją niechęć do dalszej walki. Po wojnie Anna Birukowska nadal pracowała na roli, a następnie przez 15 lat w szpitalu psychiatrycznym w Słobódce. W 1953 roku wyszła za mąż, a w 1964 roku przeniosła się z rodziną do Dyneburga. Tam podjęła pracę jako krawcowa. W 1981 roku przeszła na emeryturę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0815
data nagrania: 19.06.2008
długość nagrania: 00:51:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Birukowska Anna
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo (szkoła polska, rodzeństwo, przygody, praca na roli), ok. 1-4 min

Okres wojny (okupacja sowiecka, nauka języka polskiego w domu), ok. 4-5min

Ślub w 1953 roku, przyjazd do Dyneburga, praca jako krawcowa, ok. 6 min

Praca w szpitalu psychiatrycznym w Słobótce, ok. 7 min

Przejście na emeryturę w 1981 roku, śmierć męża, ok. 9 min

Codzienność przedwojenna (zbieranie owoców i warzyw, łowienie ryb), ok. 10 min

II wojna światowa (ukrywanie się w okopach, strach, ukrywanie się ojca) ok. 11 min

Żydzi na Brasławszczyźnie (relacje przed wojną, Holocaust, przechowywanie ich w piwnicy) ok. 17 min

Czasy drugiej okupacji sowieckiej (wywózka brata na Sybir) ok. 23 min

O rodzinie, wnukach ok. 29 min

Praca w szpitalu psychiatrycznym (warunki pracy, codzienność) ok. 30 min

O mężu (pierwsze spotkanie, praca w zakładzie spirytusowym) ok. 33 min

Losy rodzeństwa w czasie wojny ok. 39 min

Życie na Łotwie (obcość, wyjazdy w rodzinne strony, powrót do wspomnień z dzieciństwa) ok. 47 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl