Portret Franciszek Szakiel
Urodził się w Brasławiu 19 lipca 1924 w rodzinie Antoniny Sadowskiej i Jana Szakiela. Matka była krawcową, a ojciec stolarzem. Ukończył siedem klas szkoły polskiej, a następnie pracował jako rolnik. Miał jedną siostrę. W 1944 wstąpił dobrowolnie do wojska, w którym służył 3 lata. Był w ochronie sztabu w Lublinie. Po demobilizacji wrócił w rodzinne strony do wsi Kabosze na Brasławszczyźnie i pracował jako rolnik. W 1949 roku powstał kołchoz, w którym przez krótki czas pracował. W 1952 roku ożenił się w Krasławiu i zamieszkał w Dyneburgu, gdzie pracował jako krawiec przez 35 lat. Szył przede wszystkim ubrania wojskowe. Ożenił się.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0808
data nagrania: 20.06.2008
długość nagrania: 00:41:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Szakiel Franciszek
Streszczenie relacji z minutnikiem

Czasy przedwojenne (szkoła, praca na roli, wstąpienie do wojska w 1944, powrót w 1947) 001 ok. 1 min

Czasy powojenne (praca na roli, ślub w 1952, przyjazd do Dyneburga, praca zawodowa) 001 ok. 1,5 min

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (koledzy szkolni, rodzice) 001 ok. 3 min

Praca zawodowa w Dyneburgu 001 ok. 4 min

Żydzi na Brasławszczyźnie 001 ok. 5 min

Wolny czas w dzieciństwie 001 ok. 5,5 min

Wojna sowiecko-niemiecka i służba wojskowa od 1944 do 1947 001 ok. 6 min

Losy Żydów w powiecie brasławskim 001 ok. 11 min

Koniec wojny i powrót do Polski oraz na Brasławszczyznę (widok zbombardowanej Warszawy) 001 ok. 11,5 min

I Komunia Św. w Plusach 001 ok. 17,5 min

Kołchoz na Brasławszczyźnie (wywózki inteligencji do Rosji ok. 1948 roku) 001 ok. 18,5 min

Przyjazd do Dyneburga (repatriacje do Polski) 001 ok. 21,5 min

Religijność w Dyneburgu do 1990 roku (obchodzenie świąt do 1939, wieloreligijność na Brasławszczyźnie) 001 ok. 23,5 min

Śmierć Stalina, śmierć Józefa Piłsudskiego, obchody 1 Maja do 1939, wspomnienie o Mościckim 001 ok. 25 min

Wspomnienie o żonie, wielojęzyczność w Dyneburgu 001 ok. 28,5 min

Rozpad ZSRR (życie religijne na Łotewskiej SRR i codzienność, edukacja na Brasławszczyźnie) 001 ok. 30 min

Wspomnienie o rodzinie Platerów z Krasławia 001 ok. 39 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl