Portret Leon Spałwis
Urodził się 17 marca 1931 w Rydze w rodzinie Leona i Stanisławy (z domu Uszackiej) Spałwis. Miał dwóch młodszych braci: Jana i Walentego. W 1939 roku poszedł do polskiej szkoły w Rydze. W latach 1947-49 uczęszczał do szkoły zawodowej, gdzie uczył się zawodu tokarza. W 1951 roku został powołany do wojska. Służył m.in. w Turkmenistanie i Uzbekistanie. W wojsku został wyszkolony na radiotelegrafistę. Po zwolnieniu z wojska w 1954 roku powrócił do Rygi. W 1961 roku ożenił się. Działał w radiowym klubie ryskim. Przez kilkanaście lat do 1973 roku pracował jako marynarz we flocie rybackiej. Od 1973 roku pracował jako tokarz w różnych kołchozach na terenie Łotwy.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0802
data nagrania: 11.08.2008
długość nagrania: 01:48:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Ryga (Rīga)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Spałwis Leon
Streszczenie relacji

Życie codzienne w okresie międzywojennym w Rydze; wielonarodowość Rygi przed wojną; polska szkoła i edukacja w okresie wojny i po jej zakończeniu (1939-1947); Ryga w czasie II wojny światowej: okupacja sowiecka (1940-1941); okupacja niemiecka (1941-1944); getto w Rydze; wejście Rosjan (1944); praca zawodowa tokarza: (1949-1951), radiotelegrafisty (1954-1955), we flocie rybackiej (1955-1973), w kołchozach (1973-1991), służba w wojsku w Azji Środkowej na początku lat 50.; działalność w Związku Polaków od 1990.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl