Portret Irena Stremedłowska
Urodziła się 31 marca 1922 roku w wagonie pociągu, który stanął w miejscowości Wrosławle koło Dyneburga, jako dziewiąte dziecko Anny i Józefa Rudewiczów. Matka pracowała przez wiele lat we dworze u hrabiny Plater w Iłukszcie. Ojciec był zatrudniony na kolei. Irena Stremedłowska ukończyła polską szkołę powszechną. Należała do harcerstwa (pełniła funkcję zastępowej). W 1938 roku rozpoczęła naukę w łotewskim gimnazjum. W trakcie okupacji niemieckiej została aresztowana i pod zarzutem współpracy z NKWD była więziona od 1941 roku do 21 sierpnia 1942. W 1944 roku przyjechała do Rygi. Początkowo pracowała jako kasjerka w fabryce, następnie przez 40 lat jako kasjerka w banku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0796
data nagrania: 11.08.2008
długość nagrania: 02:57:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Ryga (Rīga)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Stremedłowska Irena
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (okoliczności narodzin, rodzice, rodzeństwo) 001 ok. 1 min

Szkoła (polskie gimnazjum, udział w grupie teatralnej) 001 ok. 5 min

Praca zawodowa 001 ok. 14,5 min

Przesłuchanie i pobyt w więzieniu od 1941 do 1942 001 ok. 17 min

Prześladowania NKWD 001 ok. 34,5 min

Praca zawodowa 001 ok. 37 min

Aktywność artystyczna (opera, teatr) 001 ok. 44 min

Współczesna sytuacja mniejszości polskiej w Rydze 001 ok. 46 min

Polacy w Łatgalii przed II wojną (wspomnienie o rodzinie, o matce) 002 ok. 1 min

Polska szkoła w Dyneburgu przed wojną 002 ok. 16 min

Szkolne wycieczki do II RP 002 ok. 20,5 min

Wspomnienie o kuzynce Irenie, która była w Oświęcimiu 002 ok. 23,5 min

Harcerstwo i lata gimnazjum (udział w teatrzyku szkolnym) 002 ok. 29 min

Mniejszość polska w szkole łotewskiej 002 ok. 37 min

Losy Żyda Dunajewskiego 002 ok. 42,5 min

Edukacja w szkołach łotewskich za rządów Ulmanisa 002 ok. 45,5 min

Pierwsze dni wojny sowiecko-niemieckiej 002 ok. 48,5 min

Losy Żydów z Dyneburga w czasie wojny 002 ok. 55 min

Wspomnienie o książce i aresztowanie przez Łotyszy w 1941 roku 003 ok. 1 min

Przyjazd do Rygi w 1944 i małżeństwo z Rosjaninem 003 ok. 5 min

Koniec wojny 003 ok. 15,5 min

Wywózki na Sybir z Dyneburga 003 ok. 28 min

Przesłuchiwanie na NKWD z powodu niemieckiego listu 003 ok. 30,5 min

Śmierć Stalina 003 ok. 40,5 min

Wyjazd do Polski – przyczyny, dla których nie wyjechali 003 ok. 42 min

Obecne relacje polsko-łotewskie 003 ok. 45 min

Życie religijne w czasie ZSRR 003 ok. 45,5 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl