Portret Waleria Korolowa
Urodziła się 14 stycznia 1924 w Rzeżycy (obecnie Rezekne) na Łotwie. Była trzecim dzieckiem Anny i Stanisława Surdeko, właściciela warsztatu mechanicznego. W latach 30. uczęszczała do szkoły powszechnej w Rzeżycy, a następnie do tamtejszego państwowego gimnazjum (obie szkoły były polskie).
Należała do harcerstwa, a w 1939 roku uczestniczyła w wycieczce do głównych miast i atrakcji turystycznych Polski. Po wojnie kontynuowała edukację w gimnazjum w Dyneburgu i Rydze, w którego ukończeniu przeszkodziło jej zamążpójście i wychowanie córki. W latach 60. pracowała w telefonii. Od drugiej połowy lat 40. mieszkała z rodziną w Rydze.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0790
data nagrania: 08.08.2008
długość nagrania: 03:58:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Ryga (Rīga)
autor nagrania: Komperda Joanna
Korolowa Waleria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (atmosfera niepodległego państwa łotewskiego w latach 20-tych, zabawy, wycieczka do głównych miast Polski przedwojennej latem 1939 r.) 001 1 min

Wspomnienia z okresu okupacji (wejście czerwonoarmistów w 1940 r., zamknięcie szkoły polskiej, kino wojskowe, wojna niemiecko-rosyjska, Katyń, życie w strachu) 001 9 min

Okres powojenny (kontynuacja edukacji gimnazjalnej w Dyneburgu 1944–1946, trudności życia w czasach komunistycznych, wkroczenie wojsk sowieckich do Czechosłowacji, pozytywny obraz okresu gierkowskiego w Polsce, wizyta w Polsce) 001 27 min

Korzenie rodzinne (pochodzenie dziadków i rodziców, ślub rodziców w 1914 r., narodziny starszych braci, rewolucja 1917 r. i głód, wyjazd rodziców z Rygi i osiedlenie się w Rzeżycy) 002 1 min

Życie codzienne w okresie międzywojennym (mieszkanie w Rzeżycy, otwarcie przez ojca warsztatu napraw, problemy narodowościowe, zajęcia matki, wnętrze domu, spędzanie wieczorów, ubiór, życie towarzyskie, zabawy dziecięce) 002 ok. 13 min;

Święta i lokalne zwyczaje (Boże Narodzenie, Wielkanoc, dzień zaduszny, Zielone Światki, Boże Ciało, wesela, dożynki, rozrywki: kino, dom ludowy, obozy harcerskie) 003 1 min

Obraz przedwojennej Rzeżycy (Żydzi, zewnętrzny wygląd miasteczka, różnorodność wyznaniowa i narodowościowa, losy ludności żydowskiej w czasie wojny, źródła utrzymania ludności w Rzeżycy) 004 13 min

Wspomnienia z okresu okupacji (wojenne losy brata Mieczysława walczącego w wojsku niemieckim, zesłanego na Syberię do roku 1953, zajęcia pani Walerii w czasie wojny) 013 6 min

Życie powojenne (zamążpójście, sprzeciw męża wobec jej dalszej edukacji oraz podjęcia pracy, praca zawodowa w telefonizacji w latach 60-tych) 004 ok. 45 min

Wspólne oglądanie fotografii przedwojennych 005 1 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl